Nie posiadasz jeszcze konta?

DoPobrania.net

Bezpłatna rejestracja

Rejestracja w naszym serwisie jest w 100% darmowa!

Żadnych opłat stałych

Za korzystanie z naszego serwisu nie pobieramy żadnych opłat!

Dołącz do nas

Dodawaj nowe filmy, następnie twórz z nich kolekcje ulubionych!

Ukryj panel

Dla zarejestrowanych

Nie pamiętasz hasła?
Strona główna » Wyniki wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 23508 filmy

Bal maturalny
Gatunek: Horror

Rok wydania: 2008

Opis: Donna zawsze marzy³a, ¿e jej bal maturalny bêdzie magiczn¹ i wyj¹tkow¹ noc¹. Wydaje siê, ¿e otoczona przyjació³mi mo¿e czuæ siê wœród nich bezpieczna i nie mysleæ o tym co wydarzy³o siê kiedyœ. Nieoczekiwanie j...

Liczba wyświetleń: 2188

Dodane przez:
Średnia ocen:
300
Gatunek: Wojenny

Rok wydania: 2006

Opis: Film jest pochwa³¹ twórczoœci Franka Millera (twórcy popularnego komiksu Sin City). To interpretacja, uhonorowanej wieloma nagrodami, powieœci graficznej "300" jego autorstwa, wydanej w 1999 roku. Opowiada o je...

Liczba wyświetleń: 1479

Dodane przez: Endriuk4
Średnia ocen:
Zagubiona autostrada / Lost Highway
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 1997

Opis: Pewnego dnia ¿ona g³ównego bohatera, Freda znajduje przed drzwiami mieszkania kasetê wideo na której nagrany jest widok ich domu. Sytuacja ta powtarza siê, nastêpnego dnia. Tym razem na kasecie zarejestrowane j...

Liczba wyświetleń: 1340

Dodane przez:
Średnia ocen:
Jarhead: ¯ołnierz Piechoty Morskiej
Gatunek: Wojenny

Rok wydania: 2005

Opis:

Liczba wyświetleń: 1304

Dodane przez:
Średnia ocen:
Helikopter w ogniu
Gatunek: Wojenny

Rok wydania: 2001

Opis: Film "Helikopter w ogniu", zrealizowany przez cenionego reżysera Ridley'a Scotta i znanego producenta Jerry'ego Bruckhaimera, to oparta na faktach opowieść o grupie elitarnych żołnierzy armii USA, wys...

Liczba wyświetleń: 1398

Dodane przez:
Średnia ocen:
Wall-e
Gatunek: Animowane

Rok wydania: 2008

Opis: WALL.E (Wysypiskowy Automat Likwiduj¹co Lewaruj¹cy. E-klasa) przez siedemset lat w samotnoœci oczyszcza Ziemiê z odpadów pozostawionych przez ludzi. Pewnego dnia na planetê przybywa EVE - nowoczesna, przepiêkna...

Liczba wyświetleń: 1341

Dodane przez:
Średnia ocen:
The Simpsons Movie / Simpsonowie
Gatunek: Animowane

Rok wydania: 2007

Opis: Kinowa wersja legendarnego serialu animowanego dla doros³ych o ekscentrycznej amerykañskiej rodzinie, która wyznaje niezwykle oryginalny styl ¿ycia.

Liczba wyświetleń: 1320

Dodane przez:
Średnia ocen:
Rodzinka Robinsonów
Gatunek: Animowane

Rok wydania: 2007

Opis: Lewis ma 12 lat i jest genialnym wynalazc¹. W³aœnie zbudowa³ maszynê pamiêci, dziêki której pozna historiê swojej rodziny. Niestety zostaje ona skradziona przez Bowlera - podstêpny i tajemniczy czarny charakter...

Liczba wyświetleń: 1262

Dodane przez:
Średnia ocen:
21
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2008

Opis: Historia oparta na faktach. Profesor (K.Spacey) Instytutu Technologicznego w stanie Massachusetts uczy swoich studentów wykorzystywania matematyki do liczenia kart i innych podobnych sztuczek, pozwalaj¹cych na ...

Liczba wyświetleń: 1401

Dodane przez:
Średnia ocen:
Bigger Stronger Faster
Gatunek: Dokument

Rok wydania: 2008

Opis: Film dokumentalny przedstawiaj¹cy realia za¿ywania sterydów w USA na podstawie rodziny Bell. Autor stara siê pokazaæ co tak naprawdê sk³ania ludzi do za¿ywania sterydów, czym ró¿ni¹ siê sterydy od innych u¿ywek...

Liczba wyświetleń: 1515

Dodane przez:
Średnia ocen:
S.W.A.T Jednostka specjalna
Gatunek: Dokument

Rok wydania: 2003

Opis: Dwaj błyskotliwi, zaprawieni w bojach gliniarze (Samuel L. Jackson i Colin Farrell) łączą swe siły z parą oblatanych nowicjuszy (Michelle Rodriguez i LL Cool J), by utworzyć najbardziej oryginalną, a zarazem ni...

Liczba wyświetleń: 943

Dodane przez:
Średnia ocen:
Projekt: Monster
Gatunek: Sensacja

Rok wydania: 2008

Opis: Projekt: Monster to film przedstawiający obraz filmu z kamery, którą kręcił bohater uciekając przed wielkim potworem niszczącym miasto. Potwór wielkości godzilli dewastujący całe miasto a zarazem walczący z cał...

Liczba wyświetleń: 721

Dodane przez:
Średnia ocen:
American Gangster
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2007

Opis: W latach 70tych ubieg³ego wieku detektyw Richie Roberts prowadzi œledztwo w sprawie szmuglowania heroiny do USA w he³mach ¿o³nierzy zabitych w Wietnamie. Œledztwo prowadzi go do magnata heroinowego z Harlemu, F...

Liczba wyświetleń: 819

Dodane przez:
Średnia ocen:
Nie kłam kochanie
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2008

Opis: Nie k³am, kochanie" nie jest bajk¹. To mi³osna historia, podana lekko, jednak nie pozostaj¹ca w oderwaniu od ¿ycia, w której wszelkiego rodzaju zawirowania towarzysz¹ce jej bohaterom wyp³ywaj¹ z sytuacji realny...

Liczba wyświetleń: 1312

Dodane przez:
Średnia ocen:
Lustra
Gatunek: Horror

Rok wydania: 2008

Opis: By³y policjant pracuje teraz jako ochroniarz w wielkim centrum handlowym. Pewnego wieczoru w lustrze jednego ze sklepów mê¿czyzna dostrzega coœ przera¿aj¹cego. Postanawia dowiedzieæ siê sk¹d bierze siê emanuj¹c...

Liczba wyświetleń: 951

Dodane przez:
Średnia ocen:
Hitman
Gatunek: Sensacja

Rok wydania: 2007

Opis:

Liczba wyświetleń: 1271

Dodane przez:
Średnia ocen:
Pogranicze
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2008

Opis: Michael Dixon jest szanowanym pracownikiem patrolu na granicy z Meksykiem. Ma kochającą żonę i uroczą pięcioletnią córeczkę. Jednak nagle ta sielanka zdaje się być zagrożona. Michael nie zawsze był przykładnym ...

Liczba wyświetleń: 673

Dodane przez:
Średnia ocen:
Righteous Kill
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2008

Opis: Turk (Robert De Niro) i Rooster (Al Pacino) to dwaj doświadczeni gliniarze z Nowego Jorku. Starzy wyjadacze, którzy niejedno już w swojej karierze widzieli i niewiele jest ich w stanie zdziwić, pracują nad zawi...

Liczba wyświetleń: 726

Dodane przez:
Średnia ocen:
Wielkie kino
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2007

Opis: Film Wielkie kino jest parodią znanych produkcji ostatnich miesięcy. Pod odstrzał trafiają min: Harry Potter, Piraci z Karaibów, Opowieści z Narnii czy Charlie i fabryka czekolady. Główni bohaterowie, podczas w...

Liczba wyświetleń: 979

Dodane przez:
Średnia ocen:
Deja Vu
Gatunek: Thriller

Rok wydania: 2006

Opis:

Liczba wyświetleń: 813

Dodane przez:
Średnia ocen:
Mumia: Grobowiec
Gatunek: Przygodowe

Rok wydania: 2008

Opis: Skazany przez skrzywdzon¹ czarodziejkê, Zi Yuan na spêdzenie wiecznoœci w bezruchu, bezlitosny Cesarz Smok wraz z armi¹ 10 000 wojowników le¿eli w zapomnieniu, pogrzebani w glinie jako ogromna, milcz¹ca Terakot...

Liczba wyświetleń: 1101

Dodane przez:
Średnia ocen:
Mgła
Gatunek: Horror

Rok wydania: 2007

Opis:

Liczba wyświetleń: 884

Dodane przez:
Średnia ocen:
Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki
Gatunek: Przygodowe

Rok wydania: 2008

Opis: Najnowsza seria przygód Indiany Jonesa rozpoczyna siê na pustynnym po³udniowym-wschodzie w 1957 roku – w samym apogeum Zimnej Wojny. Indiana i jego towarzysz Mac w³aœnie wymknêli siê z r¹k sowieckich agentów i ...

Liczba wyświetleń: 905

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Rambo IV
Gatunek: Wojenny

Rok wydania: 2008

Opis: W Birmie sadystyczni ¿o³nierze porywaj¹ kilku chrzeœcijan. Dla ochrony misjonarze wynajmuj¹ weterana wojny w Wietnamie, Johna Rambo. Musi on zebraæ do pomocy grupê najemników i stawiæ czo³o przeciwnikom....

Liczba wyświetleń: 1151

Dodane przez: Endriuk4
Średnia ocen:
Strzelec
Gatunek: Sensacja

Rok wydania: 2008

Opis: Strzelec wyborowy (Wahlberg) ¿yj¹cy na wygnaniu, zostaje wci¹gniêty w intrygê po tym jak dowiaduje siê o planie zabicia prezydenta. Ostatecznie oszukany i wrobiony w próbê zabójstwa, ucieka i stara siê odkryæ k...

Liczba wyświetleń: 923

Dodane przez:
Średnia ocen:
Wszystko za życie
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2007

Opis:

Liczba wyświetleń: 839

Dodane przez:
Średnia ocen:
Silent Hill
Gatunek: Horror

Rok wydania: 2006

Opis: Rose rozpaczliwie poszukuje sposobu na wyleczenie swojej córki Sharon z dziwnej choroby, która skazuje dziewczynkê na pobyt w szpitalu psychiatrycznym. Postanawia zabraæ córkê w podró¿ do Silent Hill - miastecz...

Liczba wyświetleń: 925

Dodane przez:
Średnia ocen:
Skazaniec
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2008

Opis:

Liczba wyświetleń: 812

Dodane przez:
Średnia ocen:
Martwa Cisza
Gatunek: Horror

Rok wydania: 2007

Opis:

Liczba wyświetleń: 841

Dodane przez:
Średnia ocen:
Elegia
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2200

Opis:

Liczba wyświetleń: 717

Dodane przez:
Średnia ocen:
College
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2008

Opis: Zwariowany weekend ukazany z perspektywy trzech przysz³ych studentów, którzy udaj¹ siê do jednego z akademików na rozpoznanie terenu, który ju¿ niebawem stanie siê ich nowym domem. Jak siê okazuje studenci ów u...

Liczba wyświetleń: 688

Dodane przez:
Średnia ocen:
Lot 93
Gatunek: Dokument

Rok wydania: 2006

Opis:

Liczba wyświetleń: 856

Dodane przez:
Średnia ocen:
Piła
Gatunek: Thriller

Rok wydania: 2004

Opis:

Liczba wyświetleń: 907

Dodane przez:
Średnia ocen:
Piła 2
Gatunek: Thriller

Rok wydania: 2005

Opis: Kontynuacja historii psychopatycznego mordercy o pseudonimie Jigsaw ("Uk³adanka"). Detektyw Eric Mason bada okolicznoœci makabrycznego morderstwa. Wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazuj¹, ¿e stoi za nim J...

Liczba wyświetleń: 880

Dodane przez:
Średnia ocen:
Piła 3
Gatunek: Thriller

Rok wydania: 2006

Opis:

Liczba wyświetleń: 900

Dodane przez:
Średnia ocen:
Piła 4
Gatunek: Thriller

Rok wydania: 2007

Opis: Jigsaw oraz jego uczennica Amanda nie ¿yj¹. Na wieœæ o œmierci detektyw Kerry, na posterunek policji przyje¿d¿a dwóch doœwiadczonych agentów FBI, którzy maj¹ pomóc detektywowi Hoffmanowi w rozszyfrowaniu najnow...

Liczba wyświetleń: 876

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
The Rocker
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2008

Opis:

Liczba wyświetleń: 724

Dodane przez:
Średnia ocen:
Nocny Pociąg z Mięsem
Gatunek: Horror

Rok wydania: 2008

Opis:

Liczba wyświetleń: 967

Dodane przez:
Średnia ocen:
Baby Mama
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2008

Opis: Samotna, ale odnosz¹ca sukcesy zawodowe bizneswoman Kate Holbrook (Tina Fey), od dawna przek³ada³a karierê nad ¿ycie osobiste. Teraz, w wieku 37 lat, w koñcu zdecydowa³a siê na dziecko. Jednak marzenie o dzieck...

Liczba wyświetleń: 800

Dodane przez:
Średnia ocen:
Mów mi Dave
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2008

Opis:

Liczba wyświetleń: 891

Dodane przez:
Średnia ocen:
Restraint
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2008

Opis:

Liczba wyświetleń: 648

Dodane przez:
Średnia ocen:
Michael Clayton
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2008

Opis:

Liczba wyświetleń: 698

Dodane przez:
Średnia ocen:
Koń wodny: Legenda głębin
Gatunek: Animowane

Rok wydania: 2008

Opis:

Liczba wyświetleń: 1113

Dodane przez:
Średnia ocen:
Red
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2008

Opis:

Liczba wyświetleń: 953

Dodane przez:
Średnia ocen:
Die Welle / Fala
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2008

Opis:

Liczba wyświetleń: 883

Dodane przez:
Średnia ocen:
Death Toll
Gatunek: Sensacja

Rok wydania: 2007

Opis:

Liczba wyświetleń: 748

Dodane przez:
Średnia ocen:
Matrix
Gatunek: Sci-fi

Rok wydania: 1999

Opis: Wra¿enie: Œwiat codzienny jest nasz¹ rzeczywistoœci¹. Rzeczywistoœæ: Nasz œwiat jest z³udzeniem, skomplikowanym oszustwem wymyœlonym przez obdarzone sztuczn¹ inteligencj¹ potê¿ne maszyny, które przejê³y nad nam...

Liczba wyświetleń: 996

Dodane przez:
Średnia ocen:
The Matrix Revolutions
Gatunek: Sci-fi

Rok wydania: 2003

Opis: Matrix: Rewolucje jest trzeci¹ czêœci¹ trylogii. Neo próbuje przedostaæ siê do œwiata rzeczywistego i zakoñczyæ wojnê ludzi z maszynami. W czasie tej podró¿y, utyka w œwiecie Kolejarza, czyli œwiecie pomiêdzy M...

Liczba wyświetleń: 823

Dodane przez:
Średnia ocen:
Matrix Reaktywacja
Gatunek: Sci-fi

Rok wydania: 2003

Opis: Akcja filmu rozpoczyna siê w kilka tygodni po tym, jak Neo pokona³ Agentów. Tank napisa³ cracka do Matrixa, wprowadzaj¹cego do umys³u ka¿dego cz³owieka informacje o rzeczywistym œwiecie. Jednak aby umieœciæ t...

Liczba wyświetleń: 902

Dodane przez:
Średnia ocen:
Fight Night / Rigged
Gatunek: Przygodowe

Rok wydania: 2008

Opis: Przedszkolanka Sarah (Diane Lane) rozwiod³a siê osiem miesiêcy temu. Choæ jeszcze siê nie pozbiera³a i jest w kiepskiej formie psychicznej, jej troskliwa rodzina postanawia j¹ wyswataæ. Zapobiegliwie siostry ...

Liczba wyświetleń: 953

Dodane przez:
Średnia ocen:
Constantine
Gatunek: Sci-fi

Rok wydania: 2005

Opis:

Liczba wyświetleń: 878

Dodane przez:
Średnia ocen:
American Pie
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 1999

Opis: Perypetie licealistów, którzy maj¹ powa¿ny, fundamentalny problem. S¹ bardzo m³odzi, chc¹ zdobywaæ œwiat, lecz najpierw musz¹ pokonaæ barierê... dziewictwa. Zniecierpliwieni m³odzi ch³opcy przekonuj¹ siê, ¿e dr...

Liczba wyświetleń: 1051

Dodane przez:
Średnia ocen:
Hooligans - Green Street Hooligans
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2005

Opis:

Liczba wyświetleń: 922

Dodane przez:
Średnia ocen:
Batman - Mroczny rycerz
Gatunek: Sci-fi

Rok wydania: 2008

Opis: Cz³owiek nietoperz powraca na ekrany po raz wtóry w olœniewaj¹cy wrêcz sposób, tworz¹c filmowe widowisko najwy¿szych lotów. Tym razem przychodzi mu siê zmierzyæ z nieobliczalnym i przera¿aj¹cym Jokerem granym p...

Liczba wyświetleń: 731

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Amelie
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2001

Opis: Amelia to niezwyk³a i przewrotna komedia romantyczna Jean-Pierre’a Jeuneta, twórcy Delicatessen i Miasta zaginionych dzieci. W tym wyj¹tkowym filmie groteska, surrealizm, ironia przeplata siê z magi¹ i bajkowoœ...

Liczba wyświetleń: 903

Dodane przez:
Średnia ocen:
Henry Poole Is Here
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2008

Opis:

Liczba wyświetleń: 736

Dodane przez:
Średnia ocen:
Drillbit Taylor
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2008

Opis:

Liczba wyświetleń: 792

Dodane przez:
Średnia ocen:
Chłopaki Nie Płaczą
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2000

Opis: Kuba Brenner jest m³odym, dobrze zapowiadaj¹cym siê skrzypkiem; próbuje pomóc swemu nieœmia³emu koledze, zaprasza do jego domu dziewczyny pracuj¹ce dla tzw. agencji towarzyskiej. Szef agencji ¿¹da wysokich op³a...

Liczba wyświetleń: 3346

Dodane przez:
Średnia ocen:
Wojna Charliego Wilsona / Charlie Wilson's War
Gatunek: Sensacja

Rok wydania: 2007

Opis:

Liczba wyświetleń: 887

Dodane przez:
Średnia ocen:
Dorwaæ Smarta / Get Smart
Gatunek: Sensacja

Rok wydania: 2008

Opis: Gdy atak na amerykañsk¹ agencjê szpiegowsk¹ CONTROL doprowadza do ujawnienia to¿samoœci najlepszych agentów, Szef chwyta siê ostatniej deski ratunku: awansuje do rangi agenta nadgorliwego analityka Maxwella Sma...

Liczba wyświetleń: 1082

Dodane przez:
Średnia ocen:
Ben 10: Tajemnica Omnitrixa
Gatunek: Animowane

Rok wydania: 2007

Opis: Doktor Animo skonstruowa³ bombê DNA. Podczas niszczenia jej przez Bena, Omnitrix ustawia siê na tryb samozniszczenia. Ma to dodatkowo moc zniszczenia ca³ego wszechœwiata. Teraz Ben musi odnaleŸæ twórcê Omnitrix...

Liczba wyświetleń: 1034

Dodane przez:
Średnia ocen:
Ratatuj - Ratatouille
Gatunek: Animowane

Rok wydania: 2007

Opis: Remy marzy o karierze wielkiego kucharza. Dwie rzeczy stoj¹ mu na przeszkodzie - niechêtna rodzina i fakt, i¿ jest szczurem. Nasz bohater jednak siê tym nie zra¿a i dzielnie d¹¿y do realizacji celu. Zbieg okoli...

Liczba wyświetleń: 793

Dodane przez:
Średnia ocen:
The Pirates Who Dont Do Anything
Gatunek: Animowane

Rok wydania: 2008

Opis: Trzech leniwych odmieñców - bardzo nieœmia³y Elliot (Larry the Cucumber), leniwy Sedgewick (Mr. Lunt) i nieufny we w³asne si³y George (Pa Grape) - marz¹ o dniu kiedy uda im siê wystawiæ przedstawienie o piratac...

Liczba wyświetleń: 772

Dodane przez:
Średnia ocen:
Alvin i wiewiórki
Gatunek: Animowane

Rok wydania: 2007

Opis: Animacja na bazie powsta³ej w latach piêædziesi¹tych XX wieku serii bajek animowanych o zespole muzycznym sk³adaj¹cym siê z trzech wiewiórek: psotnego lidera grupy Alvina, wysokiego, spokojnego Simona, oraz puc...

Liczba wyświetleń: 1800

Dodane przez:
Średnia ocen:
Małpy w kosmosie
Gatunek: Animowane

Rok wydania: 2008

Opis: Ham III to wyj¹tkowo inteligentny szympans, pochodz¹cy z rodu dzielnych zdobywców kosmosu. Gdy ambitny senator wpada na pomys³ wys³ania sondy Horizon w poszukiwaniu inteligentnych istot we wszechœwiecie, Ham II...

Liczba wyświetleń: 956

Dodane przez:
Średnia ocen:
Horton słyszy Ktosia
Gatunek: Animowane

Rok wydania: 2008

Opis: Pomys³owy s³oñ Horton s³yszy p³acz i wo³anie o pomoc pochodz¹ce od maleñkiego py³ka, który unosi siê w powietrzu. Horton podejrzewa, ¿e na tym py³ku istnieje ¿ycie, chocia¿ wszyscy jego s¹siedzi w to nie wierz¹...

Liczba wyświetleń: 994

Dodane przez:
Średnia ocen:
Birds of America
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2008

Opis:

Liczba wyświetleń: 820

Dodane przez:
Średnia ocen:
P2 / Poziom 2
Gatunek: Thriller

Rok wydania: 2007

Opis: Fabu³a opowiada o Angeli ( Rachel Nichols), 20 - paro letniej dziewczynie, pracuj¹cej w pewnej korporacji. Pewnego razu zostaje do póŸna w pracy i staje siê celem ob³¹kanego i przera¿aj¹cego pracownika ochrony....

Liczba wyświetleń: 872

Dodane przez:
Średnia ocen:
Krwawy diament / Blood Diamond
Gatunek: Przygodowe

Rok wydania: 2006

Opis: Historia przemytnika z RPA Danny’ego Archera i Solomona Vandy’ego, rybaka z ludu Mende. Losy tych mê¿czyzn zostaj¹ ze sob¹ zwi¹zane, gdy wspólnie postanawiaj¹ wyruszyæ na poszukiwanie rzadkiego ró¿owego diament...

Liczba wyświetleń: 873

Dodane przez:
Średnia ocen:
88 Minutes / 88 Minut
Gatunek: Thriller

Rok wydania: 2007

Opis: G³ówny bohater to profesor (Al Pacino), który dorabia sobie na boku pracuj¹c jako psychoterapeuta dla FBI. Pewnego dnia mê¿czyzna otrzymuje ostrze¿enie, z którego wynika, i¿ zosta³o mu tylko 88 minut ¿ycia. Boh...

Liczba wyświetleń: 966

Dodane przez:
Średnia ocen:
Skarb Narodów: Księga Tajemnic / National Treasure 2
Gatunek: Przygodowe

Rok wydania: 2007

Opis: Druga ods³ona filmu Johna Turteltauba nie ró¿ni siê specjalnie od pierwszej. Przedmiot poszukiwañ Benjamina Franklina Gatesa (jak to brzmi) jest, co prawda inny, ale schemat goni¹cy schemat ten sam. I w sumie d...

Liczba wyświetleń: 864

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Zaginiony skarb templariuszy / Tempelriddernes skat
Gatunek: Przygodowe

Rok wydania: 2006

Opis:

Liczba wyświetleń: 854

Dodane przez:
Średnia ocen:
Black Water/Czarna Woda
Gatunek: Thriller

Rok wydania: 2007

Opis:

Liczba wyświetleń: 1005

Dodane przez:
Średnia ocen:
Semi-Pro: Drużyna marzeń
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2008

Opis:

Liczba wyświetleń: 882

Dodane przez:
Średnia ocen:
Smiley Face Festival
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2007

Opis:

Liczba wyświetleń: 825

Dodane przez:
Średnia ocen:
16 Przecznic / 16 Blocks
Gatunek: Sensacja

Rok wydania: 2006

Opis: Doœwiadczony nowojorski glina - Jack Mosely (Willis) zostaje zmuszony do eskortowania œwiadka (Mos Def) na posterunek policji. Policjant i œwiadek to dwie ró¿ne osobowoœci - pierwszy jest mroczn¹ postaci¹ z pro...

Liczba wyświetleń: 1087

Dodane przez:
Średnia ocen:
The Perfect Assistant
Gatunek: Thriller

Rok wydania: 2008

Opis:

Liczba wyświetleń: 739

Dodane przez:
Średnia ocen:
Chłopiec z latawcem/The Kite Runner
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2007

Opis: Bêd¹cy adaptacj¹ jednej z najlepiej ostatnio przyjêtych powieœci, film Ch³opiec z latawcem jest pe³n¹ emocji opowieœci¹ o przyjaŸni, rodzinie, trudnych do wybaczenia b³êdach oraz powoduj¹cej odkupienie mi³oœci....

Liczba wyświetleń: 817

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
8 części prawdy / Vantage Point
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2008

Opis: Thomas i Kent to agenci wyznaczeni do ochrony prezydenta. Podczas wizyty w Hiszpanii dochodzi do zamachu na jego ¿ycie. Jednym ze œwiadków zdarzenia jest Howard Lewis. Wœród t³umu jest równie¿ producentka wiado...

Liczba wyświetleń: 953

Dodane przez:
Średnia ocen:
Nieodwracalne - Irréversible
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2002

Opis:

Liczba wyświetleń: 1361

Dodane przez:
Średnia ocen:
Dzwoneczek / Tinker Bell
Gatunek: Animowane

Rok wydania: 2008

Opis: Oto pocz¹tek magicznej podró¿y do tajemniczego œwiata zwanego Przystani¹ Elfów. Dzwoneczek debiutuje w filmie pe³nometra¿owym. Teraz po raz pierwszy us³yszycie glos i poznacie dzieje najs³ynniejszej, znanej i k...

Liczba wyświetleń: 1163

Dodane przez:
Średnia ocen:
Barnyard: The Original Party Animals
Gatunek: Animowane

Rok wydania: 2006

Opis:

Liczba wyświetleń: 736

Dodane przez:
Średnia ocen:
Animatrix
Gatunek: Animowane

Rok wydania: 2003

Opis: Seria animowanych filmów, których akcja rozgrywa siê w stworzonym przez braci Wachowskich œwiecie Matrixa. Cykl sk³ada siê z 9 odcinków: 1. "The Final Flight of the Osiris" - scenariusz - bracia Wachowscy, r...

Liczba wyświetleń: 952

Dodane przez:
Średnia ocen:
Bambi
Gatunek: Animowane

Rok wydania: 1942

Opis: W œrodku lasu rodzi siê jelonek, nowy ksi¹¿ê lasu. Bambi, bo tak ma na imiê ów jelonek, poznaje las i jego obyczaje. Pomaga mu w tym jego mama oraz przyjaciele Tuptuœ i Kwiatek. Pewnego dnia Bambi poznaje inne ...

Liczba wyświetleń: 2006

Dodane przez:
Średnia ocen:
Garfield: Festyn humoru / Garfield's Fun Fest
Gatunek: Animowane

Rok wydania: 2008

Opis:

Liczba wyświetleń: 958

Dodane przez:
Średnia ocen:
The Ant Bully / Po Rozum Do Mrówek
Gatunek: Animowane

Rok wydania: 2006

Opis: Ant Bully jest ekranizacj¹ ksi¹¿ki Johna Nickle'a, przedstawiaj¹c¹ historiê niesfornego ch³opca, który zala³ swoim pistoletem na wodê koloniê mrówek. Za karê w magiczny sposób zostaje skurczony do rozmiaru owad...

Liczba wyświetleń: 1035

Dodane przez:
Średnia ocen:
Barbie i Diamentowy Pałac / Barbie and the Diamond Castle
Gatunek: Animowane

Rok wydania: 2008

Opis: Barbie i Teresa™ opowiedz¹ Wam baœñ o Lianie™ i Alexie™, najlepszych przyjació³kach, które dzieli³y siê wszystkim, nawet wielk¹ mi³oœci¹ do muzyki. Kiedy dziewczynki pewnego dnia otrzyma³y zaczarowane lustro i ...

Liczba wyświetleń: 1246

Dodane przez:
Średnia ocen:
Shrek 2
Gatunek: Animowane

Rok wydania: 2004

Opis: Po powrocie z miesi¹ca miodowego Shrek i Fiona postanawiaj¹ odwiedziæ rodziców ksiê¿niczki, do których dotar³a jedynie wiadomoœæ o œlubie ich córki z prawdziw¹ mi³oœci¹ jej ¿ycia. M³oda para rusza wiêc do króle...

Liczba wyświetleń: 1243

Dodane przez:
Średnia ocen:
Auta / Cars
Gatunek: Animowane

Rok wydania: 2006

Opis: Zygzak McQueen jest m³odym i ambitnym samochodem wyœcigowym, który marzy o olœniewaj¹cych sukcesach i przygotowuje siê do startu w wielkim wyœcigu o Mistrzostwo Z³otego T³oka w Kalifornii. Zamiast na trasê wyœc...

Liczba wyświetleń: 2270

Dodane przez:
Średnia ocen:
Rybki z ferajny / Shark Tale
Gatunek: Animowane

Rok wydania: 2004

Opis: Oscar jest ma³¹, gadatliw¹ rybk¹, która marzy o wielkiej s³awie. Jednak marzenia zaczynaj¹ przysparzaæ mu sporych k³opotów, kiedy to z pozoru niewinne k³amstewko czyni z niego nieoczekiwanego bohatera. Pocz¹tko...

Liczba wyświetleń: 1211

Dodane przez:
Średnia ocen:
Stop Loss
Gatunek: Wojenny

Rok wydania: 2008

Opis:

Liczba wyświetleń: 919

Dodane przez:
Średnia ocen:
Klatka
Gatunek: Dokument

Rok wydania: 2003

Opis:

Liczba wyświetleń: 996

Dodane przez:
Średnia ocen:
Shrek
Gatunek: Animowane

Rok wydania: 2001

Opis: W bagnie ¿y³ olbrzym Shrek, którego cenna samotnoœæ zosta³a nagle zak³ócona inwazj¹ dokuczliwych postaci z bajek. Œlepe myszki buszuj¹ w zapasach olbrzyma, z³y wilk sypia w jego ³ó¿ku, a trzy œwinki buszuj¹ po...

Liczba wyświetleń: 1147

Dodane przez:
Średnia ocen:
40 - letni prawiczek / The 40 Year-Old Virgin
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2005

Opis: Bohaterem filmu jest bardzo nieœmia³y 40-letni Andy, który nie ma zbyt dobrych relacji z kobietami i mimo swojego wieku wci¹¿ jest jeszcze prawiczkiem. Przyjaciele postanawiaj¹ mu pomóc.

Liczba wyświetleń: 733

Dodane przez:
Średnia ocen:
Dr. Dolittle Tail to the Chief
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2008

Opis:

Liczba wyświetleń: 974

Dodane przez:
Średnia ocen:
Mroczna plaża / Lost Things
Gatunek: Thriller

Rok wydania: 2003

Opis: Dreszczowiec utrzymany w poetyce "Blair Witch Project" - ma podobne za³o¿enie pe³nego realizmu i autentycznoœci tego co jest na ekranie. Czwórka m³odych ludzi udaje siê na odludn¹ pla¿ê by wyrwaæ siê z miasta n...

Liczba wyświetleń: 914

Dodane przez: Endriuk4
Średnia ocen:
Drapieżnik / The Flock
Gatunek: Thriller

Rok wydania: 2007

Opis:

Liczba wyświetleń: 889

Dodane przez:
Średnia ocen:
Wind Chill
Gatunek: Horror

Rok wydania: 2007

Opis:

Liczba wyświetleń: 839

Dodane przez:
Średnia ocen:
Potępiony / The Condemned
Gatunek: Sensacja

Rok wydania: 2007

Opis:

Liczba wyświetleń: 1086

Dodane przez:
Średnia ocen:
Wrong Turn 2/Droga bez powrotu 2 (2007)
Gatunek: Horror

Rok wydania: 2007

Opis: Dale Murphy jest gospodarzem oraz producentem swojego w³asnego programu w Reality TV nazwanego "The Ultimate Survalist" (Ostatni ocala³y). WeŸmie w nim udzia³ 6 zawodników, którzy zostan¹ wyrzuceni razem na 6 d...

Liczba wyświetleń: 1095

Dodane przez:
Średnia ocen:
Numer 23 / The Number 23
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2007

Opis:

Liczba wyświetleń: 928

Dodane przez:
Średnia ocen:
Egzorcyzmy Anneliese Michel
Gatunek: Dokument

Rok wydania: 2008

Opis: Film opowiada historiê 24-letniej Niemki Anneliese Michel, studentki pedagogiki. Uwa¿ano j¹ za opêtan¹, dlatego przez ostatnie 9 miesiêcy swojego ¿ycia by³a poddawana egzorcyzmom. Zmar³a 1 lipca 1976. Lekarz po...

Liczba wyświetleń: 944

Dodane przez:
Średnia ocen:
Zeitgeist
Gatunek: Dokument

Rok wydania: 2007

Opis: Rewelacyjny film dokumentalny pokazuj¹cy i wyjaœniaj¹cy jak spo³eczeñstwo jest manipulowane. Dokument podzielony jest na 3 czêœci:
I. Religijna - pokazuje astro-teologiczne podstawy chrzeœcijañstwa. Udo...


Liczba wyświetleń: 967

Dodane przez:
Średnia ocen:
Blokersi
Gatunek: Dokument

Rok wydania: 2001

Opis: G³upi films

Liczba wyświetleń: 1034

Dodane przez:
Średnia ocen:
Alexandra
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2007

Opis:

Liczba wyświetleń: 893

Dodane przez:
Średnia ocen:
Jackass Number Two
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2006

Opis:

Liczba wyświetleń: 832

Dodane przez:
Średnia ocen:
Sztandar chwały
Gatunek: Wojenny

Rok wydania: 2006

Opis:

Liczba wyświetleń: 1042

Dodane przez:
Średnia ocen:
Ostatni Legion
Gatunek: Wojenny

Rok wydania: 2007

Opis:

Liczba wyświetleń: 901

Dodane przez:
Średnia ocen:
Bitwa o Irak / Battle for Haditha
Gatunek: Wojenny

Rok wydania: 2007

Opis:

Liczba wyświetleń: 1129

Dodane przez:
Średnia ocen:
Pokuta / Atonement
Gatunek: Wojenny

Rok wydania: 2007

Opis:

Liczba wyświetleń: 1091

Dodane przez:
Średnia ocen:
Poor Boy's Game
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2007

Opis:

Liczba wyświetleń: 774

Dodane przez:
Średnia ocen:
Flyboys
Gatunek: Wojenny

Rok wydania: 2006

Opis:

Liczba wyświetleń: 954

Dodane przez:
Średnia ocen:
Lot skazańców / Con Air
Gatunek: Wojenny

Rok wydania: 1997

Opis:

Liczba wyświetleń: 1230

Dodane przez:
Średnia ocen:
Korpus weteranów - The Hard Corps
Gatunek: Wojenny

Rok wydania: 2006

Opis:

Liczba wyświetleń: 1058

Dodane przez:
Średnia ocen:
Dobry niemiec / The Good German
Gatunek: Wojenny

Rok wydania: 2006

Opis: Powojenny Berlin, lipiec 1945 roku. W Europie zaczyna panowaæ nowy porz¹dek i podzia³. Do Niemiec przyje¿d¿a amerykañski korespondent wojenny Jake Geismar (George Clooney). Odnajduje swoj¹ mi³oœæ z przesz³oœci,...

Liczba wyświetleń: 884

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Serenity
Gatunek: Przygodowe

Rok wydania: 2005

Opis:

Liczba wyświetleń: 717

Dodane przez:
Średnia ocen:
The Spiderwick Chronicles / Kroniki Spiderwick
Gatunek: Przygodowe

Rok wydania: 2008

Opis:

Liczba wyświetleń: 865

Dodane przez:
Średnia ocen:
Man In Black / Faceci w Czerni
Gatunek: Sci-fi

Rok wydania: 1997

Opis:

Liczba wyświetleń: 884

Dodane przez:
Średnia ocen:
Podróż do wnętrza ziemi
Gatunek: Przygodowe

Rok wydania: 2008

Opis: W ekscytuj¹cym filmie przygodowym "Podró¿ do wnêtrza ziemi 3D", opartym na klasycznej powieœci Juliusza Verne "Podró¿ do wnêtrza Ziemi", Brendan Fraser ("Crash", "Mumia") wystêpuje w roli profesora nauk przyro...

Liczba wyświetleń: 879

Dodane przez: Endriuk4
Średnia ocen:
Œmiertelnie seksowna / Drop Dead Sexy
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2005

Opis:

Liczba wyświetleń: 885

Dodane przez:
Średnia ocen:
W rytmie Hip-Hopu 2 - Save the Last Dance 2
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2007

Opis:

Liczba wyświetleń: 617

Dodane przez:
Średnia ocen:
20 Years After / Like Moles, Like Rats
Gatunek: Sci-fi

Rok wydania: 2008

Opis: Wszystko co mog³o posz³o nie tak - wojna, terroryzm, katastrofy naturalne... Potem przyszed³ g³ód, choroby... walki pomiêdzy ocalonymi równie¿ zebra³y swoje ¿niwo. Obecnie, 20 lat po tym jak spad³y bomby, przet...

Liczba wyświetleń: 1182

Dodane przez:
Średnia ocen:
Grindhouse: Death Proof & Planet Terror
Gatunek: Sci-fi

Rok wydania: 2007

Opis:

Liczba wyświetleń: 845

Dodane przez:
Średnia ocen:
Gang dzikich wieprzy / Wild Hogs
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2007

Opis: Kilku przyjació³, chc¹c zasmakowaæ bezgranicznej wolnoœci i i wprowadziæ coœ nowego do swojej szarej codziennoœci, wyruszaj¹ w podró¿ na harleyach. Ku ich zaskoczeniu podró¿ okazuje siê bardziej skomplikowana n...

Liczba wyświetleń: 808

Dodane przez:
Średnia ocen:
U Pana Boga w ogródku
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2007

Opis: W swoim pierwszym filmie o mieszkañcach Królowego Mostu re¿yser naszkicowa³ portret wsi na Kresach Wschodnich, gdzie tradycja i dawne wartoœci stworzy³y zabawny melan¿ z nowym stylem bycia. Z ciep³ym dystansem...

Liczba wyświetleń: 1017

Dodane przez:
Średnia ocen:
Dziękujemy za palenie / Thank You for Smoking
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2005

Opis:

Liczba wyświetleń: 782

Dodane przez:
Średnia ocen:
My, dzieci z dworca Zoo / Wir Kinder vom Bahnhof Zoo
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 1981

Opis:

Liczba wyświetleń: 805

Dodane przez:
Średnia ocen:
Epoka lodowcowa - Ice Age
Gatunek: Animowane

Rok wydania: 2002

Opis: Wielka migracja zwierz¹t 20000 lat w stosunku do naszej wspó³czesnoœci. Jak siê okazuje mo¿na siê sprzeciwiaæ ogólnym trendom migracyjnym (tak jest w przypadku mamuta Manfreda - alias "Maniuœ") albo np. mo¿na s...

Liczba wyświetleń: 1152

Dodane przez:
Średnia ocen:
Mała Syrenka3: Dzieciństwo Ariel/The Little Mermaid Ariels Beginning
Gatunek: Animowane

Rok wydania: 2008

Opis: Ka¿da baœñ ma swój pocz¹tek, jednak tylko jedna zaczyna siê pod wod¹! Ukochany klasyk Disneya... od samego pocz¹tku. Zobacz pierwsze przygody jednej z najpiêkniejszych bohaterek Disneya w zupe³nie nowej a...

Liczba wyświetleń: 1188

Dodane przez:
Średnia ocen:
Łowcy Smoków / Dragon Hunters
Gatunek: Animowane

Rok wydania: 2008

Opis: Smok chce zniszczyæ Królestwo! Ma³a Zoe pragnie pomóc wujowi Lordowi Arnoldowi i wyrusza w œwiat z misj¹ odnalezienia wielkich bohaterów, rodem z baœni. Na drodze swej spotyka dwóch £owców Smoków o imionach Lia...

Liczba wyświetleń: 1090

Dodane przez:
Średnia ocen:
Garfield Gets Real
Gatunek: Animowane

Rok wydania: 2007

Opis:

Liczba wyświetleń: 815

Dodane przez:
Średnia ocen:
Sezon na misia / Open Season
Gatunek: Animowane

Rok wydania: 2006

Opis: Boog jest miseim grizzly, ale nie takim zwyczajnym misiem. Otó¿ za dnia Boog jest gwiazd¹ lokalnego programu przyrodniczego, a wieczory spêdza w prywatnym gara¿u dozorcy parku. Wiedzie luksusowy ¿ywot gwiazdora...

Liczba wyświetleń: 919

Dodane przez:
Średnia ocen:
¯yli długo i NIE'szczęśliwie / Happily N'Ever After
Gatunek: Animowane

Rok wydania: 2007

Opis:

Liczba wyświetleń: 1582

Dodane przez:
Średnia ocen:
Don Chichot / Donkey Xote
Gatunek: Animowane

Rok wydania: 2007

Opis: Animowana opowieœæ o Don Kichocie i Sancho Pansie. Osio³ek Rucio opowiada prawdziw¹ historiê o Don Kichocie. Wed³ug niego nie by³ on szalonym rycerzem, tylko bardzo inteligentnym, weso³ym i pe³nym ¿ycia kompa...

Liczba wyświetleń: 918

Dodane przez:
Średnia ocen:
Ghost Rider
Gatunek: Sci-fi

Rok wydania: 2007

Opis: Johnny Blaze, motocyklista-kaskader, podpisuje pakt z diab³em. Za cenê ¿ycia swego umieraj¹cego ojca, oddaje Mefistofelesowi swoj¹ duszê. Kilka lat póŸniej ten sam diabe³ sk³ada mu propozycjê: uwolni jego duszê...

Liczba wyświetleń: 830

Dodane przez:
Średnia ocen:
Bękarty diabła / The Devil's Rejects
Gatunek: Horror

Rok wydania: 2005

Opis: Kontynuacja filmu "Dom 1000 trupów". Rodzinka Firefly'ów po zabiciu szeryfa Wydella staje siê obiektem chorej obsesji jego brata. ¯¹dny krwawej zemsty Wydell, równie¿ gliniarz, organizuje ob³awê na posiad³oœæ F...

Liczba wyświetleń: 1066

Dodane przez:
Średnia ocen:
American Pie 5 - Naga mila / The Naked Mile
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2006

Opis: Odwa¿ysz siê na uczestnictwo w najbardziej odjazdowej tradycji uczelni z setkami golusieñkich studentów? Zatem szykuj siê na skosztowanie kolejnego kawa³ka amerykañskiego placka serwowanego w stylu Stiflera – o...

Liczba wyświetleń: 865

Dodane przez:
Średnia ocen:
American pie 4: Wakacje / Band Camp
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2005

Opis: Przygotuj siê na kolejn¹ porcjê dobrej zabawy w najnowszej czêœci American Pie, najœmieszniejszej serii wszech czasów ! W filmie "American Pie - Wakacje" Matt, m³odszy brat Stiflera, któremu grozi wydalenie ze...

Liczba wyświetleń: 893

Dodane przez:
Średnia ocen:
American Pie 2
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2001

Opis: Uwaga przygotujcie siê na kolejn¹ porcjê pysznej, ciep³ej szarlotki.... czyli sprawy docipnej ci¹g dalszy... "Gang" przyjació³ z liceum czyli Jim, Heather, Nadia, Stifler, Sherman i inni spotykaj¹ siê po roku c...

Liczba wyświetleń: 809

Dodane przez:
Średnia ocen:
Adulthood
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2008

Opis: Kiedy Sam Peel wychodzi z wiêzienia za zabicie Trife'a, napotyka trudnoœci z dostosowaniem siê do ¿ycia na zewn¹trz. Jest zmuszony zmierzyæ siê z ludŸmi których skrzywdzi³, stara siê dowiedzieæ kto chce siê na ...

Liczba wyświetleń: 695

Dodane przez:
Średnia ocen:
Rogate ranczo - Home on the Range
Gatunek: Animowane

Rok wydania: 2004

Opis: Akcja filmu osadzona jest w realiach Dzikiego Zachodu. Pe³n¹ rozmaitych gatunków zwierz¹t rodzinn¹ farmê zamieszkuje uboga wdowa Pearl wraz z córk¹. Ci¹¿y na niej kredyt hipoteczny wysokoœci 1000 dolarów, które...

Liczba wyświetleń: 803

Dodane przez:
Średnia ocen:
Pulp Fiction
Gatunek: Sensacja

Rok wydania: 1994

Opis: Jules Winnfield (Samuel L. Jackson) i Vincent Vega (John Travolta) s¹ p³atnymi zabójcami, dzia³aj¹cymi na zlecenie gangstera - Marsellusa Wallace'a (Ving Rhames). Musz¹ odbiæ nale¿¹c¹ do niego walizkê, od kilku...

Liczba wyświetleń: 930

Dodane przez:
Średnia ocen:
Kill Bill / Kill Bill: Vol. 1
Gatunek: Sensacja

Rok wydania: 2003

Opis: Zdradzona i pozostawiona na pewn¹ œmieræ panna m³oda, niegdyœ nale¿¹ca do elity p³atnych zabójców, budzi siê po 4 latach ze œpi¹czki. Postanawia zemœciæ siê na "Billu", cz³owieku, który j¹ wystawi³. Droga do ...

Liczba wyświetleń: 868

Dodane przez:
Średnia ocen:
Transformers
Gatunek: Sci-fi

Rok wydania: 2007

Opis: Od wieków, dwie rasy robotów - Autoboty i Decepticony – prowadz¹ wojnê, której stawk¹ jest los wszechœwiata. Kiedy bitwa przenosi siê na Ziemiê, na drodze d¹¿¹cych do w³adzy Decepticonów staje Sam Witwicky (S...

Liczba wyświetleń: 1312

Dodane przez:
Średnia ocen:
Suspension
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2008

Opis: Daniel, g³ówny bohater filmu, traci w wypadku samochodowym ¿onê oraz syna. Sam ciê¿ko zostaje ranny. Po pewnym czasie, kiedy ju¿ zaczyna powoli dochodziæ do siebie po stracie bliskich, postawia naprawiæ kamer...

Liczba wyświetleń: 660

Dodane przez:
Średnia ocen:
Człowiek Pies / Danny The Dog
Gatunek: Sensacja

Rok wydania: 2005

Opis: Danny to doros³y mê¿czyzna o umyœle dziecka. Nie potrafi odró¿niæ z³a od dobra, nigdy nie zazna³ rodzinnego ciep³a. Od pocz¹tku jego opiekun Bart uczy go zabijania i okrucieñstwa. Danny traktowany jest przez ni...

Liczba wyświetleń: 937

Dodane przez:
Średnia ocen:
See No Evil / Hotel Œmierci
Gatunek: Horror

Rok wydania: 2006

Opis: Ponad dwumetrowy, wa¿¹cy dwieœcie kilogramów i maj¹cy w g³owie metalow¹ p³ytkê psychopata, Jacob Goodnight mieszka w opuszczonym i zrujnowanym hotelu Blackwell. Pewnego dnia do hotelu przyje¿d¿aj¹ m³odzi przest...

Liczba wyświetleń: 840

Dodane przez:
Średnia ocen:
Sierociniec / El Orfanato / The Orphanage
Gatunek: Thriller

Rok wydania: 2007

Opis: Laura spêdzi³a najszczêœliwsze lata swego dzieciñstwa dorastaj¹c w sierociñcu nad morzem, wœród troskliwych wychowawców i dzieci, które by³y dla niej jak bracia i siostry. Teraz, jako trzydziestoletnia kobieta,...

Liczba wyświetleń: 911

Dodane przez:
Średnia ocen:
Pathology
Gatunek: Horror

Rok wydania: 2008

Opis: Kilkoro studentów medycyny stara siê obmyœliæ niewykrywaln¹ zbrodniê. Niewinny zak³ad przeradza siê w mordercz¹ grê, której celem jest morderstwo doskona³e. Takie, którego nawet ich koledzy nie rozszyfruj¹....

Liczba wyświetleń: 672

Dodane przez:
Średnia ocen:
Lissi na lodzie
Gatunek: Animowane

Rok wydania: 2007

Opis: Nie tak dawno temu ¿y³a sobie zakochana para - Lissi i Franz. Para to by³a niezwyk³a. Ona - cesarzowa, on - cesarz. Wiedli ¿ycie harmonijne i weso³e. Nadmiar cesarskich pieniêdzy doskonale nadawa³ siê do rozni...

Liczba wyświetleń: 808

Dodane przez:
Średnia ocen:
Kopciuszek 3: Co by było gdyby... - Cinderella III
Gatunek: Animowane

Rok wydania: 2007

Opis: Czy zastanawialiœcie siê, co by by³o, gdyby pantofelek nie pasowa³? Obejrzyjcie najnowszy film Disneya "Kopciuszek 3: powrót do przesz³oœci", zaskakuj¹c¹ kontynuacje znakomitej, klasycznej baœni o Kopciuszku. Z...

Liczba wyświetleń: 921

Dodane przez:
Średnia ocen:
Sposób na rekina / Shark Bait
Gatunek: Animowane

Rok wydania: 2006

Opis: Po utracie wszystkiego, m³oda ryba Pi, rozpoczyna ¿ycie ze swoj¹ rodzin¹ na rafie. Tam spotyka mi³oœæ swojego ¿ycia ale odkrywa, ¿e jego wybranka zosta³a obdarzona niechcianym uczuciem ze strony rekina byczego....

Liczba wyświetleń: 813

Dodane przez:
Średnia ocen:
Œwięta u Fiony i Shreka - Pada Shrek /Shrek The Halls
Gatunek: Animowane

Rok wydania: 2007

Opis: Po wielu dramatycznych przygodach, które na szczêœcie skoñczy³y siê dobrze, Shrek marzy o tym, aby choæ przez chwilê nacieszyæ siê spokojem domowego ogniska. Niestety nie jest mu to dane.Na horyzoncie pojawiaj¹...

Liczba wyświetleń: 779

Dodane przez:
Średnia ocen:
Shrek 3 D - Shrek 3 D The Story Continues
Gatunek: Animowane

Rok wydania: 2003

Opis: Lord Farquaad zosta³ zjedzony przez smoczycê, ale jego duch powróci³. Duch jest tak samo z³y i pod³y jak przed po¿arceim. Z pomoc¹ Theloniousa porywa Fionê. Shrek i osio³ wyruszaj¹, aby j¹ ocaliæ. Pomaga im w t...

Liczba wyświetleń: 787

Dodane przez:
Średnia ocen:
Asterix i Wikingowie - Astérix et les Vikings
Gatunek: Animowane

Rok wydania: 2006

Opis: Kolejna czêœæ przygód Galla Asterixa i jego przyjaciela - Obelixa. Wikingowie dowiaduj¹ siê, ¿e strach dodaje skrzyde³. By nauczyæ siê lataæ, musz¹ porwaæ najwiêjkszego tchórza. Tymczasem w wiosce Galów zjawia ...

Liczba wyświetleń: 1641

Dodane przez:
Średnia ocen:
Pingwiny z Madagaskaru: Misja Œwiąteczna
Gatunek: Animowane

Rok wydania: 2005

Opis: Skipper, Kowalski, Rico i Szeregowy - pingwiny z nowojorskiego ZOO szykuj¹ siê do œwi¹t. Wszystko jest na miejscu, lodowa choinka, trzaskaj¹ce na ekranie telewizora p³omienie jako kominek, bo¿onarodzeniowe potr...

Liczba wyświetleń: 1083

Dodane przez:
Średnia ocen:
Bambi 2 - Bambi II
Gatunek: Animowane

Rok wydania: 2006

Opis: Jeden z najbardziej urokliwych bohaterów srebrnego ekranu triumfalnie powraca dziêki nowemu filmowi ze studia Disneya, Bambi 2. Niecierpliwie oczekiwany kolejny rozdzia³ niezapomnianej historii Bambiego, zrea...

Liczba wyświetleń: 719

Dodane przez:
Średnia ocen:
Harry Potter i Komnata Tajemnic Harry Potter and the Chamber of Secrets
Gatunek: Przygodowe

Rok wydania: 2002

Opis: Koñcz¹ siê wakacje i Harry ma wróciæ do Hogwartu. Jednak coœ uniemo¿liwia Harremu i Ronowi przedostanie siê na peron. Jak siê okazuje póŸniej, to sprawka skrzata domowego Zgredka, który z jakiœ powodów nie ch...

Liczba wyświetleń: 1270

Dodane przez:
Średnia ocen:
Harry Potter i Czara Ognia Harry Potter and the Goblet of Fire
Gatunek: Przygodowe

Rok wydania: 2005

Opis: W czwartym roku nauki Harrego w Hogwarcie organizowany jest Turniej Trójmagiczny, w którym bior¹ udzia³ przedstawiciele 3 magicznych szkó³. Rywalizuj¹ ze sob¹ w bardzo ciekawych zadaniach i s¹ wybierani przez n...

Liczba wyświetleń: 2001

Dodane przez:
Średnia ocen:
Harry Potter i więzień Azkabanu Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
Gatunek: Przygodowe

Rok wydania: 2004

Opis: Harry Potter i jego najlepsi przyjaciele Ron i Hermiona, po przerwie letniej powracaj¹ do Hogwartu, aby rozpocz¹æ trzeci rok nauki. W tym samym czasie z pilnie strze¿onego wiêzienia dla czarodziejów ucieka nieb...

Liczba wyświetleń: 1211

Dodane przez:
Średnia ocen:
Harry Potter i kamień filozoficzny / Harry Potter and the Sorcerer's Stone
Gatunek: Przygodowe

Rok wydania: 2001

Opis:

Liczba wyświetleń: 1631

Dodane przez:
Średnia ocen:
Siła spokoju / Peaceful Warrior
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2006

Opis: ¯ycie m³odego utalentowanego sportowca Dana Millmana (Scott Mechlowicz) to pasmo sukcesów – jest przystojny, ma pieni¹dze, a osi¹gniêciom sportowym towarzyszy równie imponuj¹ce powodzenie u kobiet, które zmieni...

Liczba wyświetleń: 804

Dodane przez:
Średnia ocen:
OGRE
Gatunek: Horror

Rok wydania: 2008

Opis: Z³oœliwy Ogr w³ada miasteczkiem, które utkwi³o w roku 1800. M³odzi turyœci znajduj¹ wieœ, której mieszkañcy zyskuj¹ ¿ycie wieczne przez poœwiêcanie jednej osoby raz w roku dla krwio¿erczego ogra. £atwo jest ¿yæ...

Liczba wyświetleń: 835

Dodane przez:
Średnia ocen:
Dom woskowych ciał / House of Wax
Gatunek: Horror

Rok wydania: 2005

Opis: Zaczyna siê standardowo. Grupka m³odych ludzi w drodze na mecz postanawia przenocowaæ gdzieœ w lesie. rano stwierdzaj¹, ¿e jeden z ich samochodów nie dzia³a. Dwójka z nich udaje siê wiêc do pobliskiego miastecz...

Liczba wyświetleń: 2024

Dodane przez:
Średnia ocen:
Crossroads - Dogoniæ marzenia
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2002

Opis: Trzy amerykañskie nastolatki Lucy (Britney Spears), Mimi (Zoe Saldana) i Kit (Taryn Manning), niegdyœ najlepsze przyjació³ki, w noc balu maturalnego postanawiaj¹ odnaleŸæ zakopane w dzieciñstwie pude³ko. Zawier...

Liczba wyświetleń: 736

Dodane przez:
Średnia ocen:
XXY
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2007

Opis: Alex urodzi³a siê interseksualna. Rodzice pozostawili jej mo¿liwoœæ wyboru w³asnej p³ci. Teraz, jako piêtnastolatka, musi podj¹æ decyzjê czy przez resztê ¿ycia chce byæ mê¿czyzn¹ czy kobiet¹. Do jej domu przyby...

Liczba wyświetleń: 763

Dodane przez:
Średnia ocen:
Œnieżne psy / Snow Dogs
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2002

Opis:

Liczba wyświetleń: 1008

Dodane przez:
Średnia ocen:
Kontrolerzy / Kontroll
Gatunek: Thriller

Rok wydania: 2003

Opis: Najwiêkszy przebój wêgierskich kin ostatnich lat. "Kontrolerzy" to po³¹czenie komedii z thrillerem. Wêgierski humor rozœmiesza niejednokrotnie w scenerii podziemii metra. Dziêki temu kontrastowi stworzone jest ...

Liczba wyświetleń: 684

Dodane przez: Endriuk4
Średnia ocen:
Dziś 13, jutro 30 / 13 Going On 30
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2004

Opis: Trzynastoletnia Jenna Rink marzy o tym, aby staæ siê ³adn¹ i popularn¹ dziewczyn¹. Podczas jej przyjêcia urodzinowego zaczyna graæ w pewn¹ grê, która koñczy siê dla niej wielkim upokorzeniem. Zrozpaczona dziewc...

Liczba wyświetleń: 825

Dodane przez:
Średnia ocen:
Szkoła uroku / Charm School
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2007

Opis: Bohaterk¹ opowieœci jest 18-letnia Adela, która wys³ana zostaje do szko³y wdziêku dla dziewcz¹t. Adela ma nauczyæ siê odpowiedniej etykiety zanim jej ojciec zostanie nowym burmistrzem miasta. W szkole niepokorn...

Liczba wyświetleń: 811

Dodane przez:
Średnia ocen:
Jak straciæ chłopaka w 10 dni / How to Lose a Guy in 10 Days
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2003

Opis: Andie Anderson jest utalentowan¹ felietonistk¹, pisz¹c¹ w najbardziej popularnym kobiecym czasopiœmie w kraju. Ambitna dziewczyna ma jednak dosyæ artyku³ów o randkach, operacjach plastycznych i tuszach do rzês....

Liczba wyświetleń: 868

Dodane przez:
Średnia ocen:
Zakochana złośnica / 10 Things I Hate About You
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 1999

Opis: Komedia dla m³odzie¿y, uwspó³czeœniona ekranizacja "Poskromienia z³oœnicy". Rozwiedziony ojciec narzuca swym nastoletnim córkom surowe regu³y. W myœl jednej z nich m³odsza córka mo¿e rozgl¹daæ siê za ch³opakiem...

Liczba wyświetleń: 921

Dodane przez:
Średnia ocen:
Camp Rock
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2008

Opis: "Camp Rock" jest o nastoletniej dziewczynie o imieniu Mitchie (Demi Lovato), która desperacko pragnie spêdziæ wakacje na presti¿owym obozie rockowym, ale mo¿e to zrobiæ jedynie pod warunkiem, ¿e bêdzie pracowaæ...

Liczba wyświetleń: 718

Dodane przez:
Średnia ocen:
Boot Camp
Gatunek: Thriller

Rok wydania: 2007

Opis: Obraz opowiadpa historiê grupy m³odych, ale sprawiaj¹cych problemy wychowawcze nastolatków, którzy zostaj¹ wys³ani przez swoich rodziców do obozu resocjalizacyjnego mieszcz¹cego siê na wyspie Fid¿i. Reklamowany...

Liczba wyświetleń: 744

Dodane przez:
Średnia ocen:
Małolaty na obozie / Daddy Day Camp
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2007

Opis: Tatusiowie Charlie Hinton i Phil Ryerson postanawiaj¹ zostaæ opiekunami na letnim obozie dla dzieci. Ich brak doœwiadczenia w organizowaniu tego rodzaju przedsiêwziêæ nie wró¿y nic dobrego. Wkrótce wszystko wym...

Liczba wyświetleń: 937

Dodane przez:
Średnia ocen:
Facet z ogłoszenia - Must Love Dogs
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2005

Opis:

Liczba wyświetleń: 750

Dodane przez:
Średnia ocen:
Nie wszystko złoto co się świeci / Fool's Gold
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2008

Opis:

Liczba wyświetleń: 916

Dodane przez:
Średnia ocen:
Uwierz w miłośæ/ How to Deal
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2003

Opis: Halley to m³oda dziewczyna, uczennica liceum, która obserwuj¹c na codzieñ wiele nieudanych zwi¹zków wokó³ siebie, stopniowo zaczyna traciæ wiarê w prawdziw¹ mi³oœæ. Jej rodzice siê w³aœnie rozwodz¹, a nowa dzie...

Liczba wyświetleń: 777

Dodane przez:
Średnia ocen:
Sztuka zrywania / Break-Up, The
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2006

Opis: Brooke i Gary zamierzaj¹ siê rozstaæ. ¯adne z nich nie chce jednak opuszczaæ mieszkania, w którym ¿yj¹ od kilku lat. Kieruj¹c siê radami przyjació³, znajomych i kilku zupe³nie obcych osób, oboje rozpoczynaj¹ ps...

Liczba wyświetleń: 605

Dodane przez:
Średnia ocen:
Szalony akademik 2 / Dorm Daze 2
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2006

Opis: Grupa studentów z jednej z amerykañskich uczelni wyp³ywa w rejs podczas którego ma siê odbyæ fina³ konkursu teatralnego. Sztuka jednej z uczelni przedstawia historiê pewnego drogocennego kamienia i zamieszanie ...

Liczba wyświetleń: 803

Dodane przez: Endriuk4
Średnia ocen:
Szalony Akademik - Dorm Daze
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2003

Opis: Komedia pomy³ek, której akcja rozgrywa siê w koedukacyjnym domu studenckim, tu¿ przed rozpoczêciem przerwy œwi¹tecznej. Jeden z mieszkañców wynajmuje prostytutkê o imieniu Dominique, dziêki której jego nieœmia³...

Liczba wyświetleń: 655

Dodane przez:
Średnia ocen:
Nie czas na łzy / Boys Don't Cry
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 1999

Opis:

Liczba wyświetleń: 786

Dodane przez:
Średnia ocen:
Seks i miłośæ / Sex with Love
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2003

Opis: W pewnej szkole rodzice czwartoklasitów musz¹ rozstrzygn¹æ sprawê edukacji seksualnej swoich pociech. Niestety okazuje siê, ¿e seks jest wstydliwym tematem dla wielu spoœród nich... co bêdzie nie lada wyzwani...

Liczba wyświetleń: 754

Dodane przez:
Średnia ocen:
Redacted
Gatunek: Dokument

Rok wydania: 2007

Opis: Prawdziwa historia gwa³tu i morderstwa na 14-letniej irackiej dziewczynce i zabójstwa trzech cz³onków jej rodziny przez czterech ¿o³nierzy amerykañskich podczas interwencji w Iraku.

Liczba wyświetleń: 862

Dodane przez:
Średnia ocen:
A Very British Gangster
Gatunek: Dokument

Rok wydania: 2007

Opis: Dokument opowiada o ¿yciu Dominica Noonana, szefa najpotê¿niejszego gangu dzia³aj¹cego w Manchesterze, który 22 lata ze swoich 37 spêdzi³ w wiêzieniu. Bohater opowieœci sta³ siê lokalnym "ojcem chrzestnym", o...

Liczba wyświetleń: 838

Dodane przez:
Średnia ocen:
Kokainowi Kowboje / Cocaine Cowboys
Gatunek: Dokument

Rok wydania: 2006

Opis: Prawdziwa historia, która zainspirowa³a twórców "Cz³owieka z blizn¹" i „Miami Vice". W latach 80-tych bezwzglêdni kolumbijscy baroni narkotykowi zmienili na zawsze obraz pogr¹¿onego w s³oñcu Miami. Sprowadzaj¹...

Liczba wyświetleń: 985

Dodane przez:
Średnia ocen:
Czarna Dalia / Black Dahlia
Gatunek: Thriller

Rok wydania: 2006

Opis: Historia oparta na faktach. Dwóch by³ych bokserów - Leland "Lee" Blanchard (Aaron Eckhart) i Dwight "Bucky" Bleichert (Josh Hartnett) - pracuj¹cych obecnie jako detektywi w LAPD, ³¹czy si³y w trakcie prób odnal...

Liczba wyświetleń: 721

Dodane przez:
Średnia ocen:
Psychoza / Psycho
Gatunek: Thriller

Rok wydania: 1960

Opis: Marion Crane ma dosyæ ¿ycia jakie prowadzi, dosyæ tego, ¿e nie mo¿e wyjœæ za swojego ukochanego Sama z powodu braku pieniêdzy. Pewnego dnia, kiedy ma wp³aciæ do banku 40 tysiêcy dolarów nale¿¹ce do jej szefa, M...

Liczba wyświetleń: 696

Dodane przez:
Średnia ocen:
Elitarni / Tropa de Elite
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2007

Opis: Jest rok 1997, do Rio de Janeiro ma przylecieæ papie¿ Jan Pawe³ II. Prze³o¿eni wyznaczaj¹ kapitanowi Nascimento (nale¿¹cego do oddzia³ów specjalnych policji) eliminacjê dilerów ze slumsów. Kapitan bardzo anga¿u...

Liczba wyświetleń: 762

Dodane przez:
Średnia ocen:
Run, Fat Boy, Run
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2007

Opis: Zbli¿a siê Londyñski Maraton, a tysi¹ce stóp biegnie wzd³u¿ nasypów Tamizy. Dwie z nich nale¿¹ do niezdarnego i pechowego Dennisa Doyle'a, który wzi¹³ udzia³ w wyœcigu, aby zdobyæ szacunek (i byæ mo¿e mi³oœæ) L...

Liczba wyświetleń: 660

Dodane przez:
Średnia ocen:
Requiem dla snu - Requiem for a Dream
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2000

Opis: Wstrz¹saj¹ca opowieœæ o czwórce bohaterów z Brooklynu, którzy w pogoni za realizacj¹ swoich marzeñ odbywaj¹ podró¿ w g³¹b piek³a uzale¿nieñ. Ucieczka od rzeczywistoœci koñczy siê dla rozprowadzaj¹cego narkotyki...

Liczba wyświetleń: 655

Dodane przez:
Średnia ocen:
Pulse 2: Afterlife
Gatunek: Horror

Rok wydania: 2008

Opis: Film rozpoczyna siê w momencie koñca czêœci pierwszej. Œmieræ znalaz³a sposób na powrót na Ziemiê. Uprzednio atakuj¹c poczt¹ e-mail, tym razem atakuje poprzez telefony komórkowe i WiFi. Ocalali ludzie zmuszeni ...

Liczba wyświetleń: 642

Dodane przez:
Średnia ocen:
Zielona mila - The Green Mile
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 1999

Opis: Paul Edgecomb przez 60 lat pracowal jako szef strazników w celi smierci wiezienia Cold Mountain. Zajmowal sie nadzorem nad mordercami czekajacymi na ostatni spacer "zielona mila" - korytarzem z podloga pokryt...

Liczba wyświetleń: 1464

Dodane przez:
Średnia ocen:
Ciemnośæ rusza do boju / The Seeker:The Dark Is Rising
Gatunek: Przygodowe

Rok wydania: 2007

Opis: Bohaterem filmu jest ch³opiec o imieniu Will, który w przeddzieñ swych jedenastych urodzin otrzymuje pierwszy Znak. Zosta³ wybrany, by stoczyæ œmiertelnie niebezpieczn¹ walkê z si³ami Ciemnoœci, lecz jeszcze o ...

Liczba wyświetleń: 979

Dodane przez:
Średnia ocen:
Boski Chillout
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2008

Opis: Leniwy palacz trawki Dale ma tylko jeden powód, aby odwiedziæ równie leniwego jak on dilera Saula. Tym powodem jest zaopatrywanie siê w rzadk¹ odmianê trawki zwanej Boski chillout. Ale kiedy Dale stanie siê jed...

Liczba wyświetleń: 662

Dodane przez:
Średnia ocen:
College Road Trip
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2008

Opis: Po ukoñczeniu liceum m³odziutka Rachel Porter (Raven) chce iœæ do Georgetown, ale namówiona przez rodziców, decyduje siê wybraæ w podró¿ po USA, aby znaleŸæ dla siebie idealny college. Nieoczekiwanie jej nadopi...

Liczba wyświetleń: 618

Dodane przez:
Średnia ocen:
Krwawa uczta II / Feast II: Sloppy Seconds
Gatunek: Horror

Rok wydania: 2008

Opis: Potwory znane z pierwszej czêœci filmu niespodziewanie atakuj¹ w ma³ym miasteczku po³o¿onym na uboczu. W ten sposób zaczyna siê walka na œmieræ i ¿ycie, któr¹ stocz¹ lokalni obywatele z przybyszami ¿¹dnymi rozl...

Liczba wyświetleń: 1026

Dodane przez:
Średnia ocen:
Straszny dom / Monster House
Gatunek: Animowane

Rok wydania: 2006

Opis: 12-letni DJ Walters od dzieciñstwa obserwowa³ dom Nebbercrackerów i od dawna podejrzewa³, ¿e z tym domem jest coœ nie tak. Zauwa¿y³, ¿e coraz wiêcej rzeczy z otoczenia domu zaczyna znikaæ, nawet pani Nebbercr...

Liczba wyświetleń: 1013

Dodane przez:
Średnia ocen:
Linewatch
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2008

Opis: Little Boy, kuzyn oficera stra¿y granicznej, to w przesz³oœci cz³onek gangu Michaela Dixona (Gooding Jr.). Kiedyœ stanowili blisk¹ rodzinê, jednak po wyjeŸdzie Dixona z Los Angeles, Little Boy wpada w z³e...

Liczba wyświetleń: 565

Dodane przez:
Średnia ocen:
House
Gatunek: Horror

Rok wydania: 2008

Opis: Bohaterowie filmu dwie pary przeœladowane przez maniakalnego mordercê znajduj¹ schronienie w opuszczonym domu na uboczu miasta. Ich zadanie jest proste ujœæ z ¿yciem przed morderc¹. Nie bêdzie to jednak takie p...

Liczba wyświetleń: 642

Dodane przez:
Średnia ocen:
Złodziej życia - Taking Lives
Gatunek: Thriller

Rok wydania: 2004

Opis: Ceniona agentka FBI (Angelina Jolie), specjalizuj¹ca siê w okreœlaniu portretu psychologicznego mordercy wi¹¿e siê z g³ównym œwiadkiem w czasie œledztwa dotycz¹cego seryjnego mordercy, który zabija by prz...

Liczba wyświetleń: 768

Dodane przez:
Średnia ocen:
Dziewięæ psów Œwiętego Mikołaja / Dog Christmas
Gatunek: Animowane

Rok wydania: 2001

Opis: Œwiêta, Miko³aj, Renifery, a mo¿e Psy? Przekonaj siê, ¿e tak¿e one mog¹ biec w zaprzêgu Œwiêtego Miko³aja! Dziewiêæ psów Œwiêtego Miko³aja to cudowna opowieœæ o tym, jak 9 psiaków uratowa³o Œwiêta!...

Liczba wyświetleń: 996

Dodane przez:
Średnia ocen:
Zakochany kundel / Lady and the Tramp
Gatunek: Animowane

Rok wydania: 1955

Opis: Lady, urocza i dobrze sytuowana cocker-spanielka, spotyka Trampa, bezpañskiego kundla. Tramp jest powszechnie znany i szanowany za sw¹ pomys³owoœæ i odwagê, ale z pocz¹tku nie wpada w oko dumnej suczce. Jednak ...

Liczba wyświetleń: 907

Dodane przez:
Średnia ocen:
Zakochany kundel II: Przygody
Gatunek: Animowane

Rok wydania: 2001

Opis: M³ody syn Lady i Tramp szuka wolnoœci, chcia³by byæ dzikim psem. Wiêc ucieka by do³¹czyæ do gangu psów sk³adu z³omu

Liczba wyświetleń: 819

Dodane przez:
Średnia ocen:
Ona to on / She's the Man
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2006

Opis:

Liczba wyświetleń: 939

Dodane przez:
Średnia ocen:
The Lazarus Project
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2008

Opis: Mê¿czyzna (Paul Walker) zostaje skazany na œmieræ. Kara œmierci zostaje wykonana, lecz mimo ¿e do jego krwi zostaje wstrzykniêta zabójcza substancja budzi siê on w miasteczku w Oregonie dostawszy od Boga drug...

Liczba wyświetleń: 636

Dodane przez:
Średnia ocen:
7eventy 5ive
Gatunek: Thriller

Rok wydania: 2007

Opis: Liczba 75 to nazwa tajemniczej gry, w któr¹ postanawiaj¹ zagraæ pewni nastolatkowie znudzeni codziennymi zajêciami. Regu³y gry s¹ proste - dzwonisz do wybranej przez siebie osoby i w trakcie 75 sekund starasz s...

Liczba wyświetleń: 825

Dodane przez:
Średnia ocen:
Fireflies In The Garden
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2008

Opis: Film jest inspirowany prawdziwymi wydarzeniami z ¿ycia re¿ysera i scenarzysty obrazu - Dennisa Lee, zg³êbia on tajniki mi³oœci i zaanga¿owania w rodzinie, która staje w obliczu zupe³nie nieoczekiwanej tragedii....

Liczba wyświetleń: 565

Dodane przez:
Średnia ocen:
Dublerzy
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2006

Opis: Leona i Maksa ró¿ni prawie wszystko. Pierwszy (Andrzej Grabowski) to sympatyczny, trochê fajt³apowaty pechowiec, nauczyciel ³aciny, by³y hipis. Drugi (Robert Gonera) to macho, wysportowany policjant, zafascynow...

Liczba wyświetleń: 559

Dodane przez:
Średnia ocen:
Teksańska masakra piłą mechaniczną
Gatunek: Horror

Rok wydania: 1974

Opis: Pierwsza, pierwotna czêœæ teksañskiej masakry pi³¹ mechaniczn¹ z 1974. Warto obej¿eæ! "G³oœny debiut Tobe Hoopera uwa¿any dziœ za klasykê gatunku i prekursor krwawych filmów gore. Na odludnych terenach stanu T...

Liczba wyświetleń: 813

Dodane przez:
Średnia ocen:
Stay Alive
Gatunek: Horror

Rok wydania: 2006

Opis:

Liczba wyświetleń: 734

Dodane przez:
Średnia ocen:
Jak żyæ?
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2008

Opis: Nie chc¹c traciæ czasu na b³¹dzenie po omacku w poszukiwaniu w³aœciwej drogi, bohater zwraca siê z proœb¹ o radê do swoich trzech wujków. Ka¿dy z nich odegra³ znacz¹c¹ rolê w jego ¿yciu, próbuj¹c zast¹piæ mu ...

Liczba wyświetleń: 727

Dodane przez:
Średnia ocen:
Dirty Dancing - Wirujący seks
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 1987

Opis: Frances, zwana potocznie "Baby" wyje¿d¿a na wakacje wraz z rodzicami i starsz¹ siostr¹. Nie jest tym zbytnio zachwycona gdy¿ najzwyczajniej nudzi siê tam. Gdy spotyka John`ego - przystojnego instruktora tañca, ...

Liczba wyświetleń: 748

Dodane przez:
Średnia ocen:
Dirty Dancing 2 / Dirty Dancing: Havana Nights
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2004

Opis: Kuba, rok 1958. Amerykañska rodzina przeprowadza siê na Kubê, gdzie ojciec bohaterki otrzymuje intratn¹ posadê. Katey ma 18 lat. W wiek dojrza³oœci wchodzi w specyficznej, gor¹cej atmosferze Hawany, stoj¹cej ...

Liczba wyświetleń: 828

Dodane przez:
Średnia ocen:
Miasto grzechu / Sin City
Gatunek: Thriller

Rok wydania: 2005

Opis: Ekranizacja trzech komiksów Franka Millera z serii "Sin City" - "Sin City", "Krwawa jatka" i "Ten ¿ó³ty drañ". Akcja filmu rozgrywa siê w Basin City, zwanym Miastem Grzechu, które jest siedliskiem prostytutek, ...

Liczba wyświetleń: 840

Dodane przez: Endriuk4
Średnia ocen:
Od Zmierzchu do Œwitu/ From Dusk Till Dawn
Gatunek: Horror

Rok wydania: 1996

Opis: Dwaj bracia, kryminaliœci uciekaj¹ ze Stanów do Meksyku. Po drodze zatrzymuj¹ siê w barze, który okazuje siê byæ opanowany przez wampiry. Nasi bohaterowie, wspólnie z uwiêzionym z nimi ksiêdzem i jego dzieæmi b...

Liczba wyświetleń: 846

Dodane przez:
Średnia ocen:
Kill Bill: Vol. 2
Gatunek: Sensacja

Rok wydania: 2004

Opis: Panna M³oda kontynuuje poszukiwania Billa i pozosta³ych zabójców. Jej zemsta dosiêg³a ju¿ dwie osoby: O-Ren Ishii i Vernita Green. Teraz kolej na pozosta³e ofiary, Elle Driver, Budd i w koñcu samego Billa. Spra...

Liczba wyświetleń: 791

Dodane przez:
Średnia ocen:
Four Rooms - Cztery pokoje
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 1995

Opis: "Czctery pokoje" to opowieœæ o jednej nocy, nocy noworocznej, z ¿ycia Teda- boya hotelowego. Zaraz na pocz¹tku filmu otrzymuje on radê od starszego, doœwiadczonego ju¿ pracownika. Niestety biedak nie zdaje sobi...

Liczba wyświetleń: 641

Dodane przez:
Średnia ocen:
Urodzeni mordercy - Natural Born Killers
Gatunek: Sensacja

Rok wydania: 1994

Opis: Historia zbrodniczego ¿ycia Mallory i Mickeya Knox. Prowokacyjny film Olivera Stone′a. Historia dwojga kochanków-morderców. Podró¿uj¹ autostrad¹ 666 urz¹dzaj¹c rzeŸnie w barach, nie dla pieniêdzy, ani zem...

Liczba wyświetleń: 642

Dodane przez:
Średnia ocen:
Omen / The Omen
Gatunek: Horror

Rok wydania: 2006

Opis: Kiedy Robert Thorn dowiaduje siê, ¿e jego ¿ona urodzi³a martwe dziecko i jest w bardzo ciê¿kim stanie, jest zrozpaczony. Tego samego dnia szpitalny kapelan podsuwa pewn¹ propozycjê zmartwionemu ojcu. Ksi¹dz Spi...

Liczba wyświetleń: 775

Dodane przez:
Średnia ocen:
Klucz do koszmaru
Gatunek: Thriller

Rok wydania: 2005

Opis: Caroline Elis, m³oda pracowniczka hospicjum, podejmuje siê opieki nad schorowanym w³aœcicielem opuszczonej plantacji. Od jego ¿ony, Violet, otrzymuje klucz, przy pomocy, którego mo¿na otworzyæ ka¿de drzwi, równ...

Liczba wyświetleń: 791

Dodane przez:
Średnia ocen:
Wierny ogrodnik
Gatunek: Sensacja

Rok wydania: 2005

Opis: W zapomnianym przez Boga i ludzi pó³nocnym rejonie Kenii znaleziono zw³oki brutalnie zamordowanej Tessy Quayle (Rachel Weisz), b³yskotliwej i przebojowej aktywistki. G³ównym podejrzanym staje siê jej towarzysz ...

Liczba wyświetleń: 667

Dodane przez:
Średnia ocen:
Eurotrip
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2004

Opis: Licealista Scott koresponduje przez internet z osob¹ z Europy, o pseudonimie "Mieke", która pomaga mu otrzymywaæ najlepsze stopnie z jêzyka niemieckiego, rozwi¹zuj¹c za niego zadania domowe. Gdy "Mieke" proponu...

Liczba wyświetleń: 859

Dodane przez:
Średnia ocen:
Córka prezydenta
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2004

Opis: Samantha Mackenzie (Katie Holmes) jest 18-letn¹ dziewczyn¹, która w³aœnie idzie do college'u. Nie by³oby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, ¿e Samantha jest córk¹ Prezydenta Stanów Zjednoczonych (Michael...

Liczba wyświetleń: 818

Dodane przez:
Średnia ocen:
Tajne przez poufne / Burn After Reading
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2008

Opis: Osbourne Cox jest agentem CIA staraj¹cym siê nie straciæ zajêcia. Nie doœæ, ¿e jego praca i ma³¿eñstwo zmierzaj¹ ku niechybnej katastrofie, to ma jeszcze problemy z alkoholem. Kiedy Ozzie zostaje wyrzucony z CI...

Liczba wyświetleń: 743

Dodane przez:
Średnia ocen:
High School Musical
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2006

Opis: Troy i Gabrielle, dwie nastolatki, których œwiaty bardzo siê od siebie ró¿ni¹, spotykaj¹ siê na konkursie karaoke i odkrywaj¹, ¿e ³¹czy je mi³oœæ do muzyki.

Liczba wyświetleń: 659

Dodane przez:
Średnia ocen:
High School Musical 2
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2007

Opis: Kontynuacja filmu Kenny\'ego Ortegi, zwyciêzcy nagrody Emmy Award, High School Musical. Po raz pierwszy zosta³ wyemitowany na Disney Channel w USA 17 sierpnia 2007. Premiera w Polsce odby³a siê na Disney Channe...

Liczba wyświetleń: 666

Dodane przez:
Średnia ocen:
Omen II / The Omen II Damien
Gatunek: Horror

Rok wydania: 1978

Opis: Przyszed³ na œwiat o szóstej rano, szóstego dnia szóstego miesi¹ca. Nadejœcie Armageddonu, ostatecznej i rozstrzygaj¹cej konfrontacji pomiêdzy si³ami dobra i z³a, nast¹pi, zgodnie z przepowiedni¹ Apokalipsy, ...

Liczba wyświetleń: 951

Dodane przez:
Średnia ocen:
Omen III Ostatnie Starcie /Omen III The Final Conflict
Gatunek: Horror

Rok wydania: 1981

Opis: Damien (Neill) ma ju¿ 33 lata i jest wyj¹tkowo zdeterminowany, by rozsiewaæ z³o i panowaæ nad ludzkimi duszami, a ma do tego wyj¹tkowe mo¿liwoœci. Ma ogromy maj¹tek, jego Thorn Industries roœnie w si³ê na œ...

Liczba wyświetleń: 664

Dodane przez:
Średnia ocen:
Funny Games U.S / Funny Games
Gatunek: Horror

Rok wydania: 2007

Opis: Anna, jej m¹¿ George i ich dziesiêcioletni syn Georgie wyje¿d¿aj¹ do swojego domku nad jeziorem by spêdziæ mi³y, spokojny weekend. Nieproszeni goœcie Peter i Paul zostaj¹ na d³u¿ej. Rodzina staje siê ofiarami i...

Liczba wyświetleń: 868

Dodane przez:
Średnia ocen:
Pan życia i śmierci / Lord of War
Gatunek: Sensacja

Rok wydania: 2005

Opis: "Jedna broñ przypada na 12 ludzi na planecie. Pytanie tylko... Jak uzbroiæ pozosta³ych 11?" To jedyne zmartwienie pana ¿ycia i œmierci. Jurij Or³ow (Nicolas Cage) jest handlarzem broni¹, który krok po kroku ws...

Liczba wyświetleń: 876

Dodane przez:
Średnia ocen:
The Onion Movie
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2008

Opis: Kiedy Norm Archer (Len Cariou), dziennikarz i prezenter telewizyjny zostaje poproszony o naruszenie wyznawanych przez siebie zasad i norm na korzyœæ nowego sponsora rozpêtuje siê prawdziwe piek³o. Swoj¹ z³oœæ m...

Liczba wyświetleń: 676

Dodane przez:
Średnia ocen:
Manna
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2008

Opis: Remake niezale¿nego obrazu pod tym samym tytu³em. Historia dwóch m³odych mê¿czyzn, którzy budz¹ siê w œrodku lasu w zdezelowanym samochodzie, marki Polonez. Nie wiedz¹ sk¹d i dlaczego siê tam wziêli. Nie pamiêt...

Liczba wyświetleń: 594

Dodane przez:
Średnia ocen:
A Complete History Of My Sexual Failures
Gatunek: Dokument

Rok wydania: 2008

Opis: Chris to ¿yciowy nieudacznik. Rzuci³y go wszystkie dziewczyny, z którymi kiedykolwiek siê spotyka³. Aby dowiedzieæ siê, dlaczego, Chris uzbrojony w kamerê i mikrofon rusza przeprowadziæ rozmowê z ka¿d¹ z swoi...

Liczba wyświetleń: 806

Dodane przez:
Średnia ocen:
Barbie jako Roszpunka / Barbie as Rapunzel
Gatunek: Animowane

Rok wydania: 2002

Opis: Dawno, dawno temu, w czasach gdy na œwiecie królowa³y smoki i magia, ¿y³a przeœliczna siedemnastoletnia dziewczyna o imieniu Roszpunka o najpiêkniejszych, promiennych w³osach, jakie mo¿na sobie wyobraziæ. Ale R...

Liczba wyświetleń: 1093

Dodane przez:
Średnia ocen:
Bodyguard
Gatunek: Sensacja

Rok wydania: 1992

Opis: Frank Farmer (Kevin Costner) jest zawodowym ochraniarzem, jednym z najlepszych w swoim fachu. Rachel Marron (Whitney Houston) jest aktork¹ i piosenkark¹, jedn¹ z najwiêkszych gwiazd Hollywood. Od pewnego czasu ...

Liczba wyświetleń: 685

Dodane przez:
Średnia ocen:
¯ona dla zuchwałych
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 1995

Opis: ¯ona dla zuchwa³ych", dziœ ju¿ bollywoodzki klasyk, to jeden z najbardziej znanych i najd³u¿ej granych indyjskich filmów w historii, nagrodzony wieloma nagrodami, w tym za najlepszy film 1995 roku. To w³aœnie w...

Liczba wyświetleń: 794

Dodane przez:
Średnia ocen:
Piła 5
Gatunek: Thriller

Rok wydania: 2008

Opis: Hoffman to ostatnia osoba, która prze¿y³a upiorn¹ grê Jigsawa. W rzeczywistoœci to w³aœnie on kontynuuje plan Pana Uk³adanki… Tyle wiemy na temat fabu³y "Pi³y V" - najnowszej czêœci kontrowersyjnej serii. Scena...

Liczba wyświetleń: 694

Dodane przez:
Średnia ocen:
James Bond 007 Quantum of Solace
Gatunek: Sensacja

Rok wydania: 2008

Opis: Bond i M próbuj¹ dociec, jaka organizacja stoi za szanta¿owaniem Vesper. Podczas przes³uchañ Mr. White'a wychodzi na jaw, ¿e to dzia³aj¹ca na ca³ym œwiecie organizacja, której celem jest przejêcie kontroli...

Liczba wyświetleń: 782

Dodane przez:
Średnia ocen:
Maggie
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2015

Opis: Nastolatka Maggie zostaje zainfekowana przez wirusa, który zamienia ludzi w zombie. Dziewczyna mo¿e liczyæ tylko na pomoc swojego ojca.

Liczba wyświetleń: 410

Dodane przez:
Średnia ocen:
Bitwa o Sewastopol / Battle for Sevastopol
Gatunek: Biograficzne

Rok wydania: 2015

Opis: Wybuch wojny niszczy œwiat m³odej studentki, Ludmi³y Pawliczenko, zmuszaj¹c j¹, by zaci¹gn¹e³a siê do wojska w 1941 roku. Dziewczyna okazuje siê byæ urodzonym snajperem, jej umiejêtnoœci i sprawnoœæ imponuj¹co ...

Liczba wyświetleń: 474

Dodane przez:
Średnia ocen:
Terminator: Genisys
Gatunek: Akcja

Rok wydania: 2015

Opis: Niedaleka przysz³oœæ. W roku 2029 John Connor stoi na czele podziemia, walcz¹c z zagra¿aj¹cymi ludzkoœci cyborgami. W tej nierównej walce musi zmierzyæ siê z si³ami przesz³oœci i … przysz³oœci. Aby zapewniæ sob...

Liczba wyświetleń: 545

Dodane przez: mysz
Średnia ocen:
Szybcy i wściekli 7 / Furious 7
Gatunek: Akcja

Rok wydania: 2015

Opis: Tej prêdkoœci, tej wœciek³oœci nigdy doœæ! Dominic Toretto, Brian O'Conner, Letty Ortiz i inni szybcy i wœciekli wracaj¹ na ekrany kin. Za ka¿dym razem twórcy filmu staraj¹ siê przebiæ efekty poprzedniej czêœci...

Liczba wyświetleń: 978

Dodane przez: pipon
Średnia ocen:
Focus
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2015

Opis: Emerytowany oszust (Will Smith) bierze pod swoje skrzyd³a m³od¹ dziewczynê. Ma j¹ nauczyæ fachu i pomóc zdobyæ pozycjê w biznesie. Wszystko siê jednak komplikuje, gdy zaczyna siê rodziæ miêdzy nimi uczucie. ...

Liczba wyświetleń: 518

Dodane przez: malo
Średnia ocen:
Krwawy biznes / Pound of Flesh
Gatunek: Akcja

Rok wydania: 2015

Opis: By³y agent si³ specjalnych - Deacon podró¿uje do Chin, by oddaæ umieraj¹cej siostrzenicy nerkê. Dzieñ przed operacj¹ mê¿czyzna budzi siê w hotelu pozbawiony narz¹du.

Liczba wyświetleń: 447

Dodane przez:
Średnia ocen:
Pan Hoppy i żółwie / Roald Dahlâ
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2015

Opis:

Liczba wyświetleń: 729

Dodane przez: miau
Średnia ocen:
The Marine: 4 Moving Target
Gatunek: Akcja

Rok wydania: 2015

Opis: Jake Carter jest przypisany do ochrony "pakietu wysokiej wartoœci". Tajny informator chce z³amaæ kod dostepu...

Liczba wyświetleń: 430

Dodane przez: nikt
Średnia ocen:
Nieuchwytni / Tracers
Gatunek: Akcja

Rok wydania: 2015

Opis: Cam (Taylor Lautner) jest rowerowym kurierem z Nowego Jorku. Ch³opak rewelacyjnie jeŸdzi rowerem, ale ma spore d³ugi u lokalnej mafii. Pewnego dnia podczas pracy wpada przez nieuwagê na piêkn¹ dziewczyn¹ o imie...

Liczba wyświetleń: 356

Dodane przez:
Średnia ocen:
Projekt Lazarus / The Lazarus Effect
Gatunek: Horror

Rok wydania: 2015

Opis: Grupa naukowców odkrywa sposoby o¿ywiania zmar³ych pacjentów.

Liczba wyświetleń: 339

Dodane przez:
Średnia ocen:
Joker / Wild Card
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2015

Opis: Uzale¿niony od hazardu ochroniarz Nick Wild wykorzystuje zabójcze umiejêtnoœci, aby pomœciæ pobit¹ przez mafioza przyjació³kê.

Liczba wyświetleń: 446

Dodane przez:
Średnia ocen:
Chorus
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2015

Opis: Pewna para jest w separacji od 10 lat. Kiedy znalezione zostaj¹ zw³oki syna by³ych partnerów, spotykaj¹ siê oni ponownie. Ka¿de z nich ma w³asne sposoby na prze¿ycie traumy po stracie dziecka.

Liczba wyświetleń: 375

Dodane przez:
Średnia ocen:
Magic Mike XXL
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2015

Opis: Akcja "Magic Mike XXL" rozgrywa siê trzy lata po tym, jak Mike, bêd¹c u szczytu s³awy, zakoñczy³ karierê striptizera. Teraz pozostali cz³onkowie Kings of Tampa s¹ gotowi skoñczyæ z tym zajêciem. Chc¹ to jednak ...

Liczba wyświetleń: 533

Dodane przez:
Średnia ocen:
Wyprowadzona / Tooken
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2015

Opis: Parioda popularnej serii filmów "Uprowadzona" z Liamem Neesonem. Bryan Millers wyrusza w œwiat, by odzyskaæ wszystko, co mu skradziono.

Liczba wyświetleń: 460

Dodane przez:
Średnia ocen:
System / Child 44
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2015

Opis: Zwi¹zek Radziecki, rz¹dy Stalina. Okryty nies³aw¹ oficer s³u¿b bezpieczeñstwa rozpoczyna œledztwo w sprawie serii tajemniczych morderstw dzieci.

Liczba wyświetleń: 604

Dodane przez:
Średnia ocen:
Siedem dni w piekle / 7 Days in Hell
Gatunek: Akcja

Rok wydania: 2015

Opis: Aaron Williams , malkontent i pesymista oraz Charles Poole, skoncentrowany wy³¹cznie na tenisie sportowiec, spotykaj¹ siê na kortach Wimbledonu. Rozpoczynaj¹ pojedynek, który… potrwa a¿ siedem dni. Stawk¹ jest ...

Liczba wyświetleń: 456

Dodane przez:
Średnia ocen:
Ted 2
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2015

Opis: Miœ Ted podejmuje w swoim ¿yciu powa¿n¹ decyzjê. Postanawia o¿eniæ siê z Tami Lynn (Jessica Barth) i mieæ z ni¹ dziecko. John (Mark Wahlberg), chc¹c pomóc przyjacielowi, postanawia zostaæ dawc¹ nasienia. Jednak...

Liczba wyświetleń: 855

Dodane przez:
Średnia ocen:
Xenia
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2015

Opis: Po tym, jak umiera matka Danny'ego i Odyseusza nastoletni bracia przemierzaj¹ Grecjê, poszukuj¹c ojca, który porzuci³ ich w dzieciñstwie.

Liczba wyświetleń: 356

Dodane przez:
Średnia ocen:
Strangerland
Gatunek: Thriller

Rok wydania: 2015

Opis: Nicole Kidman i Joseph Fiennes wcielaj¹ siê w role cierpi¹cych rodziców, którzy desperacko poszukuj¹ swoich zaginionych dzieci. Znikaj¹ one po masywnej burzy piaskowej, która zmiata odleg³e australijskie miaste...

Liczba wyświetleń: 451

Dodane przez:
Średnia ocen:
Teen Beach 2
Gatunek: Familijne

Rok wydania: 2015

Opis: Mija kilka miesiêcy, od kiedy Brady (Ross Lynch) i Mack (Maia Mitchell) powrócili ze œwiata musicalu "Wet Side Story" z lat 60. Teraz znowu chodz¹ do szko³y. Wkrótce odkrywaj¹, ¿e Lela (Grace Phipps) i Tanner (...

Liczba wyświetleń: 525

Dodane przez:
Średnia ocen:
Hot Tub Time Machine 2
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2015

Opis: W nadchodz¹cym filmie, Lou (Corddry), zwany ojcem internetu, zostaje zastrzelony. Koledzy postanawiaj¹ wiêc uruchomiæ wehiku³ czasu, by ocaliæ przyjaciela.

Liczba wyświetleń: 490

Dodane przez:
Średnia ocen:
Masakra na wybrzeżu Jersey / Jersey Shore Massacre
Gatunek: Horror

Rok wydania: 2015

Opis: Typowy weekend na wybrze¿u dla szeœciu dziewczyn i piêciu wysportowanych ch³opaków przybiera dziwny bieg zdarzeñ, kiedy staj¹ siê oni celem ob³¹kanego mordercy.

Liczba wyświetleń: 552

Dodane przez:
Średnia ocen:
Adult Beginners
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2014

Opis: Jest to opowieœæ o m³odym, narcystycznym przedsiêbiorcy, który opuszcza Manhattan, by zamieszkaæ ze swoj¹ wyobcowan¹ siostr¹, jej mê¿em i synem.

Liczba wyświetleń: 412

Dodane przez:
Średnia ocen:
3 serca / 3 coeurs
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2014

Opis: Marc zakochuje siê w Sylvie, ale traci z ni¹ kontakt. W miêdzyczasie poznaje Sophie, nie maj¹c pojêcia, ¿e znalaz³ jej siostrê.

Liczba wyświetleń: 243

Dodane przez:
Średnia ocen:
Cztery minuty / One Square Mile
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2014

Opis: Licealista Drew Jacobs (Kelly Blatz) zmaga siê z wieloma problemami w ¿yciu osobistym. Ch³opak nie potrafi porozumieæ siê ze starszym bratem Wesem (Cam Gigandet) czy owdowia³¹ matk¹ Claire (Kim Basinger). Ponad...

Liczba wyświetleń: 492

Dodane przez:
Średnia ocen:
Rekinado 3: O rybia płetwa! / Sharknado 3: Oh Hell No!
Gatunek: Horror

Rok wydania: 2015

Opis: Tym razem rekiny l¹duj¹ w Waszyngtonie - i to akurat wtedy, gdy w Bia³ym Domu Finowi zostaje przyznana zas³u¿ona “Z³ota pi³a ³añcuchowa”.

Liczba wyświetleń: 436

Dodane przez:
Średnia ocen:
Nocny pościg / Run All Night
Gatunek: Akcja

Rok wydania: 2015

Opis: W ¿yciu brookliñskiego gangstera i niezawodnego p³atnego zabójcy Jimmy’ego Conlona (Neeson), niegdyœ znanego jako Grabarz, bywa³o ju¿ lepiej. 55-letniego gangstera, starego przyjaciela bossa mafii Shawna Maguir...

Liczba wyświetleń: 570

Dodane przez:
Średnia ocen:
Mad Max: Na drodze gniewu / Mad Max: Fury Road
Gatunek: Sensacja

Rok wydania: 2015

Opis: Przeœladowany przez demony przesz³oœci Mad Max uwa¿a, ¿e najlepszym sposobem na prze¿ycie jest samotna wêdrówka po œwiecie. Zostaje jednak wci¹gniêty do grupy uciekinierów przemierzaj¹cych tereny spustoszone pr...

Liczba wyświetleń: 652

Dodane przez:
Średnia ocen:
88
Gatunek: Akcja

Rok wydania: 2015

Opis: Gdy ch³opak Gwen (Katharine Isabelle) zostaje zamordowany, dziewczyna doznaje szoku, który sprawia, ¿e zaczyna mieæ luki w pamiêci. Wyrusza w pogoñ za mordercami, staraj¹c siê rozwik³aæ sprawê z kolejnych pojaw...

Liczba wyświetleń: 281

Dodane przez:
Średnia ocen:
Vice
Gatunek: Sci-fi

Rok wydania: 2015

Opis: Vice rozgrywa siê w futurystycznym œwiecie, gdzie bogaci maj¹ mo¿liwoœæ uczêszczania do resortów, w których mog¹ spe³niaæ najmroczniejsze fantazje. Wszystko dziêki robotom, których pamiêæ jest co noc resetowana...

Liczba wyświetleń: 514

Dodane przez:
Średnia ocen:
Everly
Gatunek: Akcja

Rok wydania: 2015

Opis: Ukrywaj¹ca siê w swoim apartamencie kobieta stawia czo³a licznej grupie morderców nas³anych przez jej by³ego ch³opaka - szefa mafii.

Liczba wyświetleń: 467

Dodane przez:
Średnia ocen:
Disco Polo
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2015

Opis: Dawid Ogrodnik ("Chce siê ¿yæ", "Jesteœ Bogiem") i Piotr G³owacki ("Dziewczyna z szafy") graj¹ muzyków, którzy - napêdzani m³odzieñcz¹ fantazj¹ i marzeniami o s³awie - zak³adaj¹ zespó³ discopolowy. Joanna Kulig...

Liczba wyświetleń: 711

Dodane przez:
Średnia ocen:
Avengers: Czas Ultrona / Avengers: Age of Ultron
Gatunek: Sci-fi

Rok wydania: 2015

Opis: Kiedy Tony Stark próbuje wskrzesiæ dawno zapomniany program utrzymania œwiatowego pokoju, sytuacja niespodziewanie siê komplikuje. Na scenê wkracza mroczny Ultron ze zbrodniczym planem zniszczenia ca³ej planety...

Liczba wyświetleń: 980

Dodane przez:
Średnia ocen:
Mój mąż to frajer / My Man Is a Loser
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2014

Opis: Dwóch przyjació³ zatrudnia samotnego playboya, aby pomóg³ uratowaæ ich ma³¿eñstwa.

Liczba wyświetleń: 427

Dodane przez:
Średnia ocen:
Zbuntowana / Insurgent
Gatunek: Akcja

Rok wydania: 2015

Opis: Beatrice Prior konfrontuje sie z wewnetrznymi demonami i kontynuuje walke przeciwko ogromnemu sojuszowi, który moze spowodowac rozpad spoleczenstwa.

Liczba wyświetleń: 510

Dodane przez:
Średnia ocen:
Upupieni / The Rumperbutts
Gatunek: Fantasy

Rok wydania: 2015

Opis: Ashley i Ricchie jako pe³ni nadziei m³odzi ludzie pokochali siê dziêki muzyce i dziêki swojej wspólnej pasji do indie rocka. Jeszcze zanim rozpoczê³a siê ich kariera na scenie, dostali ofertê wystêpów w program...

Liczba wyświetleń: 441

Dodane przez:
Średnia ocen:
The Boy
Gatunek: Thriller

Rok wydania: 2015

Opis: Niepokoj¹cy portret dziewiêciolatka, którego poczucie straty po odejœciu matki oraz brak oparcia i rodzicielskiego nadzoru powoli prowadz¹ do zachowañ socjopatycznych oraz niezdrowej fascynacji œmierci¹. ...

Liczba wyświetleń: 701

Dodane przez:
Średnia ocen:
Z dala od zgiełku / Far from the Madding Crowd
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2015

Opis: Anglia, po³owa XIX stulecia. M³oda i piêkna Bathsheba Everdene dziedziczy wielk¹ farmê, postanawia walczyæ o jej utrzymanie i sw¹ niezale¿noœæ w œwiecie zdominowanym przez mê¿czyzn. Trzech z nich rywalizuje o j...

Liczba wyświetleń: 495

Dodane przez:
Średnia ocen:
Mission: Impossible - Rogue Nation / Mission: Impossible 5
Gatunek: Akcja

Rok wydania: 2015

Opis: Ethan Hunt (Tom Cruise), agent elitarnej rz¹dowej jednostki Impossible Missions Force, po raz kolejny udowodni, ¿e nie ma dla niego misji niemo¿liwej. Po rozwi¹zaniu IMF, Ethan (Tom Cruise) zostaje na lodzie, s...

Liczba wyświetleń: 609

Dodane przez:
Średnia ocen:
System / Child 44
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2015

Opis: Zwi¹zek Radziecki, rz¹dy Stalina. Okryty nies³aw¹ oficer s³u¿b bezpieczeñstwa rozpoczyna œledztwo w sprawie serii tajemniczych morderstw dzieci.

Liczba wyświetleń: 509

Dodane przez:
Średnia ocen:
Zabójcza / Barely Lethal
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2015

Opis: Megan od najm³odszych lat wychowuje siê i uczy w tajnej szkole dla zawodowych zabójców. Nastolatka marzy o tym aby znaleŸæ siê w zwyk³ym œwiecie i wieœæ takie samo ¿ycie jak tysi¹ce jej rówieœników. Pewnego dni...

Liczba wyświetleń: 419

Dodane przez:
Średnia ocen:
Tam i spowrotem / Away and Back
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2015

Opis: Wdowiec Pete stara siê samotnie wychowywaæ trójkê dzieci. Jego córka uwielbia przyrodê, wiêc jest zachwycona, gdy para ³abêdzi tr¹bi¹cych wije gniazdo w stawie niedaleko jej domu. Jednak gdy ³abêdzica zostaje z...

Liczba wyświetleń: 377

Dodane przez:
Średnia ocen:
Szybcy i wściekli 7 / Furious 7
Gatunek: Akcja

Rok wydania: 2015

Opis: Tej prêdkoœci, tej wœciek³oœci nigdy doœæ! Dominic Toretto, Brian O'Conner, Letty Ortiz i inni szybcy i wœciekli wracaj¹ na ekrany kin. Za ka¿dym razem twórcy filmu staraj¹ siê przebiæ efekty poprzedniej czêœci...

Liczba wyświetleń: 797

Dodane przez:
Średnia ocen:
Dziewczyny / God Help the Girl
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2014

Opis: Eve (Emily Browning), m³oda dziewczyna z problemami emocjonalnymi znajduje siê w szpitalu. Jej lekarstwem na polepszenie zdrowia staje siê pisanie piosenek. Tworzenie z czasem prowadzi j¹ do miasta, gdzie spoty...

Liczba wyświetleń: 271

Dodane przez:
Średnia ocen:
Squatters
Gatunek: Akcja

Rok wydania: 2014

Opis: Po wczeœniejszym powrocie z wakacji para odkrywa, ¿e w ich domu zamieszkali m³odzi kochankowie.

Liczba wyświetleń: 345

Dodane przez:
Średnia ocen:
Wymarzeni / In My Dreams
Gatunek: Romantyczne

Rok wydania: 2014

Opis: Natalie i Nick nigdy siê nie poznali, ale s¹ sobie przeznaczeni. Okazuje siê, ¿e oboje wrzucili monety do fontanny z ¿yczeniem znalezienia drugiej po³ówki. Od tej pory œni¹ o sobie nawzajem, a z ka¿dym snem cor...

Liczba wyświetleń: 397

Dodane przez:
Średnia ocen:
Wojownicze żółwie ninja / Teenage Mutant Ninja Turtles
Gatunek: Akcja

Rok wydania: 2014

Opis: Miasto potrzebuje bohaterów. Ciemnoœæ zapanowa³a w Nowym Jorku, bo Shredder i jego Klan Walcz¹cych Stóp trzymaj¹ wszystkich w ryzach - od policji po polityków. Przysz³oœæ wygl¹da ponuro, ale nagle spod ziemi wy...

Liczba wyświetleń: 541

Dodane przez:
Średnia ocen:
Przeprowadzka / 5 Flights Up / Ruth & Alex
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2014

Opis: Ruth i Alex od czterdziestu lat s¹ ma³¿eñstwem i od tego czasu mieszkaj¹ w uroczym apartamencie na Brooklynie. On - artysta malarz, ona - nauczycielka, wroœli w swoj¹ dzielnicê. Od pewnego czasu zaczynaj¹ sobie...

Liczba wyświetleń: 387

Dodane przez: jajko
Średnia ocen:
Effie Gray
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2014

Opis: Effie Gray d¹¿y do anulowania nieskonsumowanego zwi¹zku, by ponownie wyjœæ za m¹¿. Swoim zachowaniem wywo³uje spo³eczne oburzenie.

Liczba wyświetleń: 286

Dodane przez: mysz
Średnia ocen:
Wild Horses
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2015

Opis: Detektyw powraca do sprawy zaginionego piêtnastolatka, podejrzewaj¹c, ¿e ch³opak zosta³ zamordowany, a zamieszany jest w to lokalny farmer.

Liczba wyświetleń: 356

Dodane przez:
Średnia ocen:
Kopciuszek / Cinderella
Gatunek: Fantasy

Rok wydania: 2015

Opis: Po œmierci ojca z³a macocha Elli zamienia dziewczynê w s³u¿¹c¹. Los Kopciuszka odmieni dopiero Dobra Wró¿ka.

Liczba wyświetleń: 463

Dodane przez: kopciuch
Średnia ocen:
Dyplomacja / Diplomatie
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2014

Opis: Francuski konsul Nordling usilnie przekonuje niemieckiego genera³a i gubernatora Pary¿a von Choltitza do sprzeciwienia siê rozkazowi Hitlera, który chce zniszczyæ Francjê.

Liczba wyświetleń: 321

Dodane przez:
Średnia ocen:
Rok przemocy / A Most Violent Year
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2014

Opis: Nowy Jork, 1981 r. Ambitny imigrant próbuje chroniæ swój biznes oraz rodzinê podczas najbardziej niebezpiecznego roku pod wzglêdem przestêpczoœci.

Liczba wyświetleń: 342

Dodane przez:
Średnia ocen:
Naoczny świadek / Eyewitness
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2015

Opis: Sharon samotnie wychowuje nastoletni¹ Cassie. Kobieta ceni sobie spokój, a jej wielk¹ pasj¹ jest kajakarstwo. Pewnego dnia postanawia zabraæ córkê na sp³yw rw¹c¹ rzek¹. Trasa prowadzi obok niezwyk³ego parku nar...

Liczba wyświetleń: 409

Dodane przez:
Średnia ocen:
Bound to Vengeance / Reversal
Gatunek: Horror

Rok wydania: 2015

Opis: Gwa³ciciel, który wiêzi i znêca siê nad m³od¹ kobiet¹, sam siê staje ofiar¹ w momencie, gdy przepe³nionej ¿¹dz¹ zemsty dziewczynie udaje siê uciec.

Liczba wyświetleń: 330

Dodane przez:
Średnia ocen:
The Runner
Gatunek: Akcja

Rok wydania: 2015

Opis: Idealistyczny kongresmen stara siê pomóc ludziom, których dotknê³a katastrofa ekologiczna zwi¹zana z wyciekiem ropy. Nieoczekiwanie zostaje zmuszony do zmierzenia siê z w³asnymi s³aboœciami, gdy na jaw wychodzi...

Liczba wyświetleń: 322

Dodane przez:
Średnia ocen:
Legacy
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2015

Opis: Sean z przyjació³mi nie zostaj¹ wpuszczeni na najgorêtsz¹ imprezê sezonu. Zdesperowani postanawiaj¹ zorganizowaæ konkurencyjne wydarzenie.

Liczba wyświetleń: 494

Dodane przez:
Średnia ocen:
Cienki Bolek / Get Hard
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2015

Opis: Kiedy James King (Will Ferrell), milioner zarz¹dzaj¹cy funduszem hedgingowym, zostaje skazany za oszustwa finansowe, a wyrok odbyæ ma w wiêzieniu San Quentin, sêdzia daje mu 30 dni na uporz¹dkowanie swoich spra...

Liczba wyświetleń: 536

Dodane przez:
Średnia ocen:
Pitch Perfect 2
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2015

Opis: Zespó³ a cappella - The Bellas przystêpuje do miêdzynarodowego konkursu, w którym nigdy nie wygra³a grupa z Ameryki.

Liczba wyświetleń: 448

Dodane przez:
Średnia ocen:
Wiek Adaline / The Age of Adaline
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2015

Opis: Urodzona na pocz¹tku XX wieku piêkna Adaline jako dwudziestolatka ulega wypadkowi, na skutek którego przestaje siê starzeæ. To co wydaje siê spe³nieniem marzeñ o nieœmiertelnoœci, z czasem przynosi dramatyczne ...

Liczba wyświetleń: 478

Dodane przez:
Średnia ocen:
Papierowe miasta / Paper Towns
Gatunek: Romantyczne

Rok wydania: 2015

Opis: M³ody ch³opak i jego czterech przyjació³ wyrusza w podró¿, aby znaleŸæ zaginion¹ dziewczynê z s¹siedztwa.

Liczba wyświetleń: 571

Dodane przez:
Średnia ocen:
Pani z przedszkola
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2014

Opis: ¯ycie znudzonego ma³¿eñstwa staje na g³owie, gdy wkracza w nie przedszkolanka ich syna.

Liczba wyświetleń: 414

Dodane przez:
Średnia ocen:
Człowiek o żelaznych pięściach 2 / The Man with the Iron Fists 2
Gatunek: Akcja

Rok wydania: 2015

Opis: Raper RZA powraca w filmie jako Thaddeus. Bohater ciê¿ko ranny zostaje odnaleziony w pobli¿u ma³ego miasteczka przez górnika Li Kunga. Gdy Thaddeus dochodzi do siebie w domu Kunga, dowiaduje siê o z³oczyñcach p...

Liczba wyświetleń: 370

Dodane przez:
Średnia ocen:
Mroczna tajemnica / The Intruders
Gatunek: Thriller

Rok wydania: 2015

Opis: Po stracie matki nastolatka próbuje odkryæ mroczn¹ tajemnicê, któr¹ skrywa jej nowy dom.

Liczba wyświetleń: 322

Dodane przez:
Średnia ocen:
Mroczna tajemnica / The Intruders
Gatunek: Thriller

Rok wydania: 2015

Opis: Po stracie matki nastolatka próbuje odkryæ mroczn¹ tajemnicê, któr¹ skrywa jej nowy dom.

Liczba wyświetleń: 350

Dodane przez:
Średnia ocen:
The Marine: 4 Moving Target
Gatunek: Akcja

Rok wydania: 2015

Opis: Jake Carter jest przypisany do ochrony "pakietu wysokiej wartoœci". Tajny informator chce z³amaæ kod dostepu...

Liczba wyświetleń: 361

Dodane przez:
Średnia ocen:
Chłopak z sąsiedztwa / The Boy Next Door
Gatunek: Sci-fi

Rok wydania: 2015

Opis: Fantastyczni superbohaterowie, jakimi ich jeszcze nie ogl¹dano: w nowym wydaniu, nowej konwencji i w nowej obsadzie aktorskiej. Historia czworga outsiderów, którzy przenosz¹ siê to alternatywnego i pe³nego nieb...

Liczba wyświetleń: 492

Dodane przez:
Średnia ocen:
Wykolejona / Trainwreck
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2015

Opis: Judd Apatow, re¿yser "Druhen", "Wpadki" i "40-letniego prawiczka", przedstawia historiê m³odej kobiety, której ¿ycie wype³nia fantastyczna praca marzeñ i bogate ¿ycie towarzyskie, jest popularna, zamo¿na, ka¿dy...

Liczba wyświetleń: 455

Dodane przez:
Średnia ocen:
Wściekle Szybcy / Superfast!
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2015

Opis: Tajny agent Paul White do³¹cza do gangu Vina Serento, specjalizuj¹cego siê w nielegalnych wyœcigach ulicznych. Ludzie Vina s¹ szybcy i bardzo wœciekli i oczywiœcie maj¹ imponuj¹cy cel. Chc¹ przebiæ wyczyny szef...

Liczba wyświetleń: 820

Dodane przez:
Średnia ocen:
Agentka / Spy
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2015

Opis: Analityczka CIA zg³asza siê na tajn¹ misjê, która ma zapobiec globalnej katastrofie.

Liczba wyświetleń: 654

Dodane przez:
Średnia ocen:
Gunman: Odkupienie / The Gunman
Gatunek: Thriller

Rok wydania: 2015

Opis: John Terrier (Sean Penn) pracowa³ kiedyœ jako likwidator dla amerykañskich s³u¿b. Teraz sam sta³ siê celem grupy wykwalifikowanych morderców, którzy œcigaj¹ go od afrykañskiej d¿ungli, poprzez ulice Londynu, a¿...

Liczba wyświetleń: 500

Dodane przez:
Średnia ocen:
W głowie się nie mieści / Inside Out
Gatunek: Animowane

Rok wydania: 2015

Opis: ¯yciem Riley kieruje 5 emocji: Radoœæ, Strach, Gniew, Odraza i Smutek. Gdy przeprowadzi siê z rodzicami do San Francisco, górê nad Radoœci¹ wezm¹ inne emocje.

Liczba wyświetleń: 899

Dodane przez:
Średnia ocen:
Piękna i zabójcza / Beautiful & Twisted
Gatunek: Sensacja

Rok wydania: 2015

Opis: Dziedzic imperium hotelowego zostaje brutalnie zamordowany. Œledztwo skupia siê na jego ¿onie.

Liczba wyświetleń: 354

Dodane przez:
Średnia ocen:
Area 51
Gatunek: Sci-fi

Rok wydania: 2015

Opis: Specjalista od niebezpiecznych materia³ów Ethan Cole zostaje wys³any, aby zbadaæ sygna³ SOS z obszaru o nazwie Area 51. Wybuch spowodowa³ tam uwolnienie wirusa i automatycznie zamkn¹³ obiekt badawczy. Ca³y nauk...

Liczba wyświetleń: 394

Dodane przez:
Średnia ocen:
We Are Still Here
Gatunek: Horror

Rok wydania: 2015

Opis: Po tragicznej œmierci nastoletniego syna Paul i Anne zamieszkuj¹ w spokojnej wsi, chc¹c rozpocz¹æ wszystko od nowa.

Liczba wyświetleń: 431

Dodane przez:
Średnia ocen:
Œwiatła nad Phoenix / The Phoenix Incident
Gatunek: Sci-fi

Rok wydania: 2015

Opis: Na niebie nad miastem Phoenix w stanie Arizona w Stanach Zjednoczonych oraz Sonora w Meksyku obserwowano przez kilka dni zadziwiaj¹ce zjawiska - pojawiaj¹ce siê i znikaj¹ce œwiat³a uk³adaj¹ce siê w literê V, po...

Liczba wyświetleń: 500

Dodane przez:
Średnia ocen:
Œwiatła nad Phoenix / The Phoenix Incident
Gatunek: Sci-fi

Rok wydania: 2015

Opis: Na niebie nad miastem Phoenix w stanie Arizona w Stanach Zjednoczonych oraz Sonora w Meksyku obserwowano przez kilka dni zadziwiaj¹ce zjawiska - pojawiaj¹ce siê i znikaj¹ce œwiat³a uk³adaj¹ce siê w literê V, po...

Liczba wyświetleń: 540

Dodane przez:
Średnia ocen:
Porwanie Heinekena / Kidnapping Mr. Heineken
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2015

Opis: Amsterdam 1983 rok. Trzech m³odych i niedoœwiadczonych przestêpców postanawia dokonaæ spektakularnego porwania. Ich celem jest potentat bran¿y piwnej i jeden z najbogatszych ludzi Europy, Alfred Heineken. Poryw...

Liczba wyświetleń: 364

Dodane przez:
Średnia ocen:
Moc pierścionka / With This Ring
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2015

Opis: Po wspania³ym œlubie swojej przyjació³ki w Sylwestra, trzy singielki zawieraj¹ pakt, na mocy którego zobowi¹zuj¹ siê do znalezienia sobie mê¿a w przeci¹gu roku. Jednak nie wszystko idzie po myœli pañ, a uczucia...

Liczba wyświetleń: 399

Dodane przez:
Średnia ocen:
Drugi Hotel Marigold / The Second Best Exotic Marigold Hotel
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2015

Opis: Grupa emerytowanych Anglików zamieszkuj¹cych egzotyczny hotel próbuje odnaleŸæ siê w indyjskich realiach. Kontynuacja zaskakuj¹cego przeboju kinowego z roku 2011, w której poznamy dalsze perypetie uczuciowe i ...

Liczba wyświetleń: 392

Dodane przez:
Średnia ocen:
Jurassic World / Jurassic Park IV
Gatunek: Przygodowe

Rok wydania: 2015

Opis: http://11f4.catshare.xup.pl/FCG9z7kuPaCxoKqa/Jurassic.World.2015.PLSUBBED.BLURRED.HDRip.XviD-KiT.avi

Liczba wyświetleń: 388

Dodane przez:
Średnia ocen:
Jurassic World / Jurassic Park IV
Gatunek: Przygodowe

Rok wydania: 2015

Opis: Rok 2015. Od wydarzeń ukazanych w \"Parku jurajskim\" mija 22 lata. Wyspa Isla Nublar wyposażona jest w pełni działający park rozrywki, w którym żyją przywrócone za pomocą klonowania dinozaury. Pewneg...

Liczba wyświetleń: 613

Dodane przez:
Średnia ocen:
San Andreas
Gatunek: Katastroficzne

Rok wydania: 2015

Opis: Na skutek przesuniêcia, ciesz¹cego siê z³¹ s³aw¹, uskoku San Andreas w Kalifornii dochodzi do trzêsienia ziemi o sile 9 stopni w skali Richtera. Pilot helikoptera ratunkowego (Johnson) i jego ¿ona, z któr¹ nie ...

Liczba wyświetleń: 774

Dodane przez:
Średnia ocen:
Najdłuższa podróż / The Longest Ride
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2015

Opis: Historie dwóch par zbiegaj¹ siê w najmniej oczekiwanym momencie. 91-letni Ira Levinson podró¿uje samochodem w mroŸny i œnie¿ny dzieñ. Wkrótce dochodzi do wypadku, w skutek którego zostaje uwiêziony we wraku aut...

Liczba wyświetleń: 589

Dodane przez:
Średnia ocen:
Final Girl
Gatunek: Thriller

Rok wydania: 2015

Opis: Grupa nastolatków planuje nietypow¹ inicjacjê dla nowej dziewczyny w szkole.

Liczba wyświetleń: 421

Dodane przez:
Średnia ocen:
Freetown
Gatunek: Akcja

Rok wydania: 2015

Opis: Liberyjscy misjonarze w centrum wojny domowej staraj¹ siê dotrzeæ do miasta, gdzie mo¿na byæ wolnym. Pomimo strachu. Jedynie wierz¹c. Na faktach.

Liczba wyświetleń: 399

Dodane przez:
Średnia ocen:
Oficer Blart 2 / Paul Blart: Mall Cop 2
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2015

Opis: Niezdarny sklepowy ochroniarz Paul Blart (Kevin James), który w pierwszej czêœci tego wielkiego przeboju komediowego wykaza³ siê sprytem i odwag¹ równ¹ bohaterom filmów sensacyjnych, zostaje wys³any do Las Vega...

Liczba wyświetleń: 405

Dodane przez:
Średnia ocen:
Siedem dni w piekle / 7 Days in Hell
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2015

Opis: Aaron Williams , malkontent i pesymista oraz Charles Poole, skoncentrowany wy³¹cznie na tenisie sportowiec, spotykaj¹ siê na kortach Wimbledonu. Rozpoczynaj¹ pojedynek, który… potrwa a¿ siedem dni. Stawk¹ jest ...

Liczba wyświetleń: 422

Dodane przez:
Średnia ocen:
Anomalia / The Anomaly
Gatunek: Sci-fi

Rok wydania: 2014

Opis: By³y ¿o³nierz, Ryan, budzi siê na ty³ach furgonetki obok porwanego ch³opca. Mê¿czyzna ma zaledwie 9minut i 47 sekund, by odkryæ prawdê.

Liczba wyświetleń: 415

Dodane przez:
Średnia ocen:
Nie ma jak w piekle / Home Sweet Hell
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2015

Opis: Przyk³adna gospodyni postanawia zabiæ kochankê mê¿a, która zachodzi z nim w ci¹¿ê.

Liczba wyświetleń: 475

Dodane przez:
Średnia ocen:
Cybernatural / Unfriended
Gatunek: Horror

Rok wydania: 2014

Opis: Laura Barns (Heather Sossaman) jest najpopularniejsz¹ dziewczyn¹ w szkole. Zmienia siê to, gdy zostaje publicznie oœmieszona przez zamieszczone w sieci wideo. Nie mog¹c poradziæ sobie ze strat¹ przyjació³ i ci¹...

Liczba wyświetleń: 449

Dodane przez:
Średnia ocen:
Ziarno prawdy
Gatunek: Filmy Polskie

Rok wydania: 2015

Opis: W Sandomierzu zostaje pope³niona straszliwa zbrodnia. Cia³o zamordowanej kobiety, powszechnie lubianej dzia³aczki spo³ecznej, zostaje podrzucone nagie w miejscu publicznym. Sposób w jaki pozbawiono j¹ ¿ycia prz...

Liczba wyświetleń: 414

Dodane przez:
Średnia ocen:
Zabójcza Adopcja / A Deadly Adoption
Gatunek: Thriller

Rok wydania: 2015

Opis: Robert (Will Ferrell) i Sarah Bensonowie (Kristen Wigg) myœl¹, ¿e adopcja dziecka Bridgette zbli¿y ich do siebie. Nie wiedz¹, ¿e marzenie ciê¿arnej kobiety o idealnej rodzinie narazi ich na powa¿ne niebezpiecze...

Liczba wyświetleń: 481

Dodane przez:
Średnia ocen:
Złota dama / Woman in Gold
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2015

Opis: Oparta na prawdziwych wydarzeniach historia Marii Altmann, która walczy z rz¹dem Austrii o zwrot s³ynnego obrazu Gustava Klimta.

Liczba wyświetleń: 489

Dodane przez:
Średnia ocen:
Joker / Wild Card
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2015

Opis: Uzale¿niony od hazardu ochroniarz Nick Wild wykorzystuje zabójcze umiejêtnoœci, aby pomœciæ pobit¹ przez mafioza przyjació³kê.

Liczba wyświetleń: 606

Dodane przez:
Średnia ocen:
Gierka / A Little Game
Gatunek: Familijne

Rok wydania: 2014

Opis: Dziesiêcioletnia Max mieszka z zapracowanymi rodzicami i m³odsz¹ siostr¹ w Greenwich Village. Dziewczynka jest nieprzeciêtnie zdolna i kiedy pojawia siê szansa, by zamiast do zwyk³ej podstawówki mog³a uczêszcza...

Liczba wyświetleń: 374

Dodane przez:
Średnia ocen:
Dziwak / Creep
Gatunek: Horror

Rok wydania: 2014

Opis: Wszystko zaczyna siê bardzo niewinnie – od zwyk³ego og³oszenia o pracê umieszczonego w internecie. Wystarczy pojechaæ do chaty w górach, przez 24 godziny trzymaæ w rêku kamerê i rejestrowaæ wszystko, co siê wyd...

Liczba wyświetleń: 428

Dodane przez:
Średnia ocen:
Dobre małżeństwo / A Good Marriage
Gatunek: Thriller

Rok wydania: 2014

Opis: Podczas nieobecnoœci mê¿a Darcy znajduje w jego rzeczach dowód osobisty jednej z ofiar seryjnego mordercy.

Liczba wyświetleń: 451

Dodane przez:
Średnia ocen:
Œwiat mutantów / Mutant World
Gatunek: Sci-fi

Rok wydania:

Opis: Dziesiêæ lat po uderzeniu meteorytu w Ziemiê grupka ocala³ych ludzi wychodzi z bunkra na powierzchniê, gdzie rz¹dz¹ oszala³e mutanty.

Liczba wyświetleń: 389

Dodane przez:
Średnia ocen:
Hot Tub Time Machine 2
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2015

Opis: Lou zostaje postrzelony, a przyjaciele, korzystaj¹c z magicznego jacuzzi, przenosz¹ siê w czasie, by go uratowaæ.

Liczba wyświetleń: 422

Dodane przez:
Średnia ocen:
Cop Car
Gatunek: Thriller

Rok wydania: 2015

Opis: Szeryf z ma³ego miasteczka wyrusza œladem dwóch nastolatków, którzy dla zabawy ukradli mu samochód.

Liczba wyświetleń: 406

Dodane przez:
Średnia ocen:
Ted 2
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2015

Opis: Miœ Ted podejmuje w swoim ¿yciu powa¿n¹ decyzjê. Postanawia o¿eniæ siê z Tami Lynn (Jessica Barth) i mieæ z ni¹ dziecko. John (Mark Wahlberg), chc¹c pomóc przyjacielowi, postanawia zostaæ dawc¹ nasienia. Jednak...

Liczba wyświetleń: 723

Dodane przez:
Średnia ocen:
Jak zatrzymaæ ślub / How to Stop a Wedding / Hur man stoppar ett brÃśllop
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2014

Opis: Dwoje nieznajomych z poci¹gu zmierza na to samo wesele. Oboje planuj¹ nie dopuœciæ do œlubu.

Liczba wyświetleń: 772

Dodane przez:
Średnia ocen:
Witamy na Hawajach / Aloha
Gatunek: Przygodowe

Rok wydania: 2015

Opis: Pracuj¹cy dla armii Stanów Zjednoczonych specjalista od broni i uzbrojenia - w ¿yciu prywatnym nielubiany przez otoczenie samotnik - wys³any zostaje do niewielkiej bazy wojskowej na Hawajach, by dopilnowaæ przy...

Liczba wyświetleń: 363

Dodane przez:
Średnia ocen:
Kraina jutra / Tomorrowland
Gatunek: Sci-fi

Rok wydania: 2015

Opis: Dwoje bohaterów: uznany w dzieciñstwie za geniusza, a obecnie rozczarowany ¿yciem Frank oraz inteligentna nastolatka przepe³niona zami³owaniem do nauki Casey, wyrusza na niebezpieczn¹ misjê, której celem jest o...

Liczba wyświetleń: 635

Dodane przez:
Średnia ocen:
Ujarzmione konie / Broken Horses
Gatunek: Akcja

Rok wydania: 2015

Opis: Film opowiada o wojnie gangów na granicy Stanów Zjednoczonych i Meksyku.

Liczba wyświetleń: 376

Dodane przez:
Średnia ocen:
THE DUFF [#ta brzydka i gruba] / The DUFF
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2015

Opis: Bohaterk¹ filmu jest siedemnastoletnia Bianca, która dyryguje licealnym ¿yciem, oraz zosta³a naznaczona jako "najbrzydsza z paczki” wœród swoich znajomych. Zdesperowana, postanawia znaleŸæ sposób na zwalczenie ...

Liczba wyświetleń: 270

Dodane przez:
Średnia ocen:
McFarland, USA
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2015

Opis: Trener lekkoatletyki prowadzi sportowców z ma³ej kalifornijskiej miejscowoœci do wystêpów w krajowych mistrzostwach.

Liczba wyświetleń: 533

Dodane przez:
Średnia ocen:
The D Train
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2015

Opis: W przeddzieñ klasowego spotkania po latach Dan wci¹¿ nie mo¿e otrz¹sn¹æ siê z licealnych kompleksów. Postanawia udowodniæ, ¿e siê zmieni³, i odœwie¿a przyjaŸñ z popularnym ch³opakiem z klasy. Gdy ich wspólna no...

Liczba wyświetleń: 433

Dodane przez:
Średnia ocen:
Ghostline
Gatunek: Horror

Rok wydania: 2015

Opis: Tyler i Chelsea otrzymuj¹ dziwne telefony od niezrównowa¿onej kobiety która twierdzi, ¿e ³¹czy³o j¹ z mê¿czyzn¹ uczucie.

Liczba wyświetleń: 448

Dodane przez:
Średnia ocen:
Zabójcza / Barely Lethal
Gatunek: Akcja

Rok wydania: 2015

Opis: Megan od najm³odszych lat wychowuje siê i uczy w tajnej szkole dla zawodowych zabójców. Nastolatka marzy o tym, aby znaleŸæ siê w zwyk³ym œwiecie i wieœæ takie samo ¿ycie jak tysi¹ce jej rówieœników. Pewnego dn...

Liczba wyświetleń: 523

Dodane przez:
Średnia ocen:
Szubienica / The Gallows
Gatunek: Horror

Rok wydania: 2015

Opis: Uczniowie postanawiaj¹ wystawiæ sztukê, podczas której 20 lat wczeœniej dosz³o do nieszczêœliwego wypadku. Szybko dowiaduj¹ siê, ¿e pewne rzeczy nale¿y zostawiæ w spokoju.

Liczba wyświetleń: 526

Dodane przez:
Średnia ocen:
Więzień labiryntu: Próby ognia / Maze Runner: The Scorch Trials
Gatunek: Sci-fi

Rok wydania: 2015

Opis: Druga z cyklu ekranizacji bestsellerowych powieœci Jamesa Dashnera, thriller science fiction, którego akcja rozgrywa siê w œwiecie dotkniêtym wielkim kataklizmem. Znalezienie wyjœcia z Labiryntu mia³o byæ koñce...

Liczba wyświetleń: 925

Dodane przez:
Średnia ocen:
The Eichmann Show
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2015

Opis: Producent Milton Fruchtman oraz re¿yser Leo Hurwitz pozyskuj¹ prawa telewizyjne do g³oœnego procesu Adolfa Eichmanna. W 1961 r. Adolf Eichmann, g³ówny koordynator i wykonawca hitlerowskiego planu ostatecznego...

Liczba wyświetleń: 325

Dodane przez:
Średnia ocen:
Ludzka stonoga 3 / The Human Centipede III
Gatunek: Horror

Rok wydania: 2015

Opis: Bohaterem filmu jest naczelnik wiêzienia, który po obejrzeniu filmów z serii "Ludzka stonoga" postanawia stworzyæ 500-osobow¹ stonogê ze swoich wiêŸniów.

Liczba wyświetleń: 418

Dodane przez:
Średnia ocen:
Mercury Plains
Gatunek: Akcja

Rok wydania: 2016

Opis: M³ody mê¿czyzna zostaje zwerbowany do paramilitarnej grupy, zwalczaj¹cej kartele narkotykowe. Z biegiem czasu odkrywa jednak, ¿e dowódca, zwany Kapitanem, ma zupe³nie inne zamiary.

Liczba wyświetleń: 673

Dodane przez:
Średnia ocen:
Where Hope Grows / Anioł nowej nadziei
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2014

Opis: Profesjonalny baseballista, którego kariera zakoñczy³a siê przedwczeœnie, pogr¹¿a siê w alkoholizmie i roz¿aleniu. Z ¿yciowego marazmu niepodziewanie pomaga mu siê wyrwaæ m³ody mê¿czyzna z lokalnego sklepu, któ...

Liczba wyświetleń: 685

Dodane przez:
Średnia ocen:
Shoot 'Em Up / Tylko strzelaj
Gatunek: Sensacja

Rok wydania: 2007

Opis: Tytu³ mówi w³aœciwie wszystko. "Tylko strzelaj", a w³aœciwie "Zastrzel ich wszystkich", bo tak brzmi miano tego filmu w oryginalne, to ca³kiem bezpretensjonalne kino akcji z ogromn¹ iloœci¹ trupów i bohaterem, ...

Liczba wyświetleń: 929

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Muza i meduza / The Hottie and the Nottie
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2008

Opis: Nate przeprowadza siê do Los Angeles ¿eby odnaleŸæ Cristabel, swoj¹ mi³oœæ jeszcze z czasów dzieciñstwa. Kiedy udaje siê mu j¹ odnaleŸæ, okazuje siê ¿e najwiêkszym problem do rozwi¹zania bêdzie pozbycie siê jej...

Liczba wyświetleń: 625

Dodane przez:
Średnia ocen:
Mumia
Gatunek: Przygodowe

Rok wydania: 1999

Opis: Imhotep, egipski kap³an zabija Faraona.Przez swój czyn zostaje przeklêty, zmumifikowany ¿ywcem i zamkniêty w sarkofagu, który otwierany jest za pomoc¹ specjalnego klucza. Wiele wieków póŸniej amerykañski garniz...

Liczba wyświetleń: 655

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Park Jurajski / Jurassic Park
Gatunek: Przygodowe

Rok wydania: 1993

Opis: Multimilioner zamierza za³o¿yæ nietypowe zoo i wskrzesiæ dinozaury, które bêd¹ tam mieszka³y, na wyspie Isla Nublar Ca³y czas gwarantowa³, i¿ to jest bezpieczne. Zwierzêta nawet gdyby uciek³y to by po chwili zg...

Liczba wyświetleń: 794

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Step Brothers
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2008

Opis: Dwóch rozpieszczonych facetów (w tej roli Will Ferrell i John C. Reilly) zostaje przyrodnimi braæmi, po tym jak ich samotni rodzice wi¹¿¹ siê ze sob¹.

Liczba wyświetleń: 680

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Kevin sam w Nowym Jorku / Home Alone 2: Lost in NY
Gatunek: Przygodowe

Rok wydania: 1992

Opis: Druga czêœæ przygód ma³ego Kevina. Tym razem rodzina McCallisterów wybiera siê Florydê. Podczas zamieszania na lotnisku, nasz bohater traci z oczu swoich bliskich i przez pomy³kê wsiada do niew³aœciwego samolot...

Liczba wyświetleń: 765

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Madagascar Escape 2 Africa / Madagaskar 2
Gatunek: Animowane

Rok wydania: 2008

Opis: Kolejna czêœæ znanej ju¿ wszystkim opowieœci o grupie zwierzaków z nowojorskiego zoo. Lew Alex z przyjació³mi wci¹¿ przebywaj¹ na wyspie Madagaskar, i postanawiaj¹ ja wreszcie opuœciæ. Niestety nie dop³yw...

Liczba wyświetleń: 1416

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
I Think I Love My Wife - Chyba kocham swoją żonę
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2007

Opis: Brenda zaniedbuje swojego mê¿a, poœwiêcaj¹c ca³y czas na karierê i dzieci. Jej m¹¿ Richard nie widzi w tym problemu i nic mu nie przeszkadza, a¿ do momentu kiedy spotyka Nikki. Jak siê okazuje nowo poznana kobi...

Liczba wyświetleń: 814

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
P.S. I love You / P.S. Kocham Cię
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2007

Opis: Holly Kennedy (Hilary Swank) jest piêkna i inteligentna, a co najwa¿niejsze wysz³a za m¹¿ za mi³oœæ swojego ¿ycia - ¿ywio³owego, pe³nego pasji i zabawnego Irlandczyka o imieniu Gerry (Gerard Butler). Wiêc kiedy...

Liczba wyświetleń: 931

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Kochanice króla / Other Boleyn Girl
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2008

Opis: Natalie Portman kontra Scralett Johansson, czyli dwie piêkne kobiety i król. Film na podstawie powieœci Philippa Gregory'ego. Dwie siostry Boleyn, Anne (Natalie Portman) i Marie (Scarlett Johansson), rywalizuj¹...

Liczba wyświetleń: 865

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Forrest Gump
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 1994

Opis: "Forrest Gump" to romantyczna historia dokumentalno - fabularna. W roli tytu³owej Tom Hanks jako Forrest Gump - nierozgarniêty m³ody cz³owiek o wielkim sercu i zdolnoœci do odnajdowania siê w najwiêkszych wydar...

Liczba wyświetleń: 724

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Superhero Movie
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2008

Opis: Rick Ricker jest klasowym poœmiewiskiem. Ofermowaty i nieatrakcyjny podkochuje siê w blond piêknoœci Jill Johnson, która, rzecz jasna, nie zwraca na niego najmniejszej uwagi. Podczas szkolnej wycieczki do mu...

Liczba wyświetleń: 690

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Angielska Robota / The Bank Job
Gatunek: Sensacja

Rok wydania: 2008

Opis: Opowieœæ o legendarnym ju¿ napadzie na bank na londyñskiej Baker Street w 1971 roku. Legendarnym, bo a¿ do dziœ ani nikogo w tej sprawie nie aresztowano, ani nie odzyskano nawet pensa ze skradzionych przez rabu...

Liczba wyświetleń: 746

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Graficiarze / Wholetrain
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2006

Opis: WHOLETRAIN to trzymaj¹cy w napiêciu film o trudach dorastania w wielkim mieœcie, bêd¹cy jednoczeœnie wnikliwym portretem subkultury malarzy graffitit. Film stawia pytania o granice wolnoœci twórczej. Zdjêcia re...

Liczba wyświetleń: 728

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Leatherheads / Playing Dirty
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2008

Opis: Film przenosi widza we wspania³e lata 20 XX wieku. Opowiada historiê powstawania amerykañskiej National Football Leasgue.

Liczba wyświetleń: 722

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Vacancy 2: The First Cut / Motel 2
Gatunek: Horror

Rok wydania: 2009

Opis: Gdy Jessica, jej nowy narzeczony Caleb oraz ich kumpel Tanner wynajmuj¹ pokój w obskurnym motelu, na zupe³nym odludziu, nie maj¹ zielonego pojêcia, ¿e w³aœciciel motelu, to psychopatyczny morderca, który uwiecz...

Liczba wyświetleń: 696

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Kod da Vinci Da Vinci Code, The
Gatunek: Thriller

Rok wydania: 2006

Opis: W Luwrze zostaje pope³nione morderstwo. Jego ofiar¹ jest kustosz. Zw³oki zostaj¹ znalezione w pozycji przypominaj¹cej s³awny rysunek witruwiañski, na którym renesansowy artysta przedstawi³ idealne proporcje lud...

Liczba wyświetleń: 715

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Statyści
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2006

Opis: Chiñczycy postanawiaj¹ zrealizowaæ film w Polsce, poniewa¿ uwa¿aj¹ Polaków za nacjê wyj¹tkowo smutn¹, a potrzebuj¹ do statystowania Europejczyków o ponurych twarzach. Wydarzenia na planie pozwalaj¹ jednak na zr...

Liczba wyświetleń: 730

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Władca życzeń 2 / Wishmaster 2: Evil Never Dies
Gatunek: Horror

Rok wydania: 1999

Opis: Para przestêpców, Morgana (Holly Fields) i Eric (Chris Weber), w³amuje siê do muzeum, gdzie kradnie obrazy i inne cenne dzie³a sztuki. W pewnym momencie dostrzegaj¹ ich stra¿nicy. Wywi¹zuje siê strzelanina. Jed...

Liczba wyświetleń: 973

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Władca lalek/Inhyeongsa (AKA Doll Master, The)
Gatunek: Horror

Rok wydania: 2004

Opis: Pewien lalkarz tworzy lalkê na podobieñstwo swojej ¿ony. Lalka ta zakochuje siê w nim, a jego ¿ona ginie w tajemniczych okolicznoœciach. Po tym wydarzeniu zostaje poddany samos¹dowi przez s¹siadów. Lalka œlubuj...

Liczba wyświetleń: 903

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Devdas
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2002

Opis: Syn Zamindara Narayana Mukherjee, Devdas (Shahrukh Khan) dorasta³ w otoczeniu wioski Taj Sonapuri w towarzystwie piêknej Paro (Aishwarya). Kiedy miêdzy nimi zaczyna rodziæ siê uczucie silniejsze ni¿ tylko przyj...

Liczba wyświetleń: 738

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Raperzy z Malibu
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2003

Opis: Bia³y goœæ z Malibu chce zostaæ s³awnym raperem. I nie by³o by w tym nic z³ego, gdyby nie udawa³, ¿e wychowa³ sie... w murzyñskim getcie. W "karierze" chce mu przeszkodziæ ojciec, który jest gubernatorem. W tym...

Liczba wyświetleń: 540

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Przeczucie / Premonition
Gatunek: Thriller

Rok wydania: 2007

Opis: Linda traci mê¿a w wypadku samochodowym. Jest w szoku, ale w jeszcze wiêksz¹ psychozê wpada, kiedy nastêpnego dnia jej m¹¿ pojawia siê w domu ca³y i zdrowy. Kobieta podejrzewa, ¿e wczeœniej dozna³a jakiegoœ z³u...

Liczba wyświetleń: 692

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
O jeden most za daleko / A Bridge Too Far
Gatunek: Wojenny

Rok wydania: 1977

Opis: We wrzeœniu 1944 roku, Alianci zaczêli borykaæ siê z problemami z zaopatrzeniem. Wiadomo by³o ¿e œrodków, wystarczy tylko na jedn¹ ofensywê. Do tego w Francji dowodzili dwaj nieprzepadaj¹cy za sob¹ dowódcy: Pat...

Liczba wyświetleń: 1078

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Portret Doriana Graya
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 1945

Opis: Oparta na ksi¹¿ce Oscara Wilde'a historia m³odego arystokraty, który boj¹c siê utraty swoich najwiêkszych atutów - urody i m³odoœci, wypowiada ¿yczenie, by namalowany w³aœnie przez przyjaciela jego potret starz...

Liczba wyświetleń: 713

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Mój Przyjaciel Lis / Fox And The Child
Gatunek: Animowane

Rok wydania: 2007

Opis: Opowieœæ o przyjaŸni lisa i dziewczynki w obiektywie mistrza Luca Jacqueta,. Zaczarowana historia, która zdarza siê w prawdziwym œwiecie... Ma³a dziewczynka wkracza w pe³en przygód, magiczny œwiat przyrody. Za...

Liczba wyświetleń: 903

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Transsiberian
Gatunek: Thriller

Rok wydania: 2008

Opis: Trzymaj¹cy w napiêciu thriller, którego akcja toczy w pêdz¹cym z Chin do Moskwy poci¹gu kolei transsyberyjskiej. Jad¹cy nim dwaj rosyjscy milicjanci (Thomas Kretschmann i Ben Kingsley) staraj¹ siê rozwi¹zaæ zag...

Liczba wyświetleń: 599

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Most / The Bridge
Gatunek: Dokument

Rok wydania: 2006

Opis: Most Golden Gate w San Francisco to miejsce, w którym pope³nia siê najwiêcej samobójstw na œwiecie. W latach 2004 i 2005 ¿ycie odebra³o tam sobie kilkadziesi¹t osób. Liczby s¹ suche. Kryje siê za nimi ludzkie c...

Liczba wyświetleń: 1040

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Kto nigdy nie żył
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2006

Opis: M³ody, charyzmatyczny ksi¹dz Jan na co dzieñ pomaga trudnej m³odzie¿y. Metody jakie stosuje w swojej pracy duszpasterskiej i fakt, ¿e jest bardzo z¿yty ze œrodowiskiem narkomanów, nie odpowiadaj¹ jego prze³o¿on...

Liczba wyświetleń: 1085

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Sweeney Todd: Demoniczny golibroda z Fleet Street
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2007

Opis: Ekranizacja przebojowego broadwayowskiego musicalu. Kiedy Sweeney Todd przybywa do Londynu z poczciwym m³odym ¿eglarzem Anthony Hope'em, poznaje pani¹ Nellie Lovett - w³aœcicielkê cukierni. Kobieta rozpoznaje w...

Liczba wyświetleń: 610

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Charlie i fabryka czekolady
Gatunek: Animowane

Rok wydania: 2005

Opis: Historia opowiadaj¹ca o biednym ch³opcu, który jako jeden z piêciu osób znajduje szczêœliwy kupon, który otwiera przed nim bramy najbardziej bajkowej fabryki czekolady na œwiecie. Spotyka on równie¿ tajemniczeg...

Liczba wyświetleń: 890

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Gnijąca panna młoda
Gatunek: Animowane

Rok wydania: 2005

Opis: Scenariusz filmu powsta³ na podstawie XIX - wiecznej legendy pochodz¹cej z jednego z krajów Europy Wschodniej. Akcja filmu skupia siê na losach m³odzieñca o imieniu Viktor, który razem ze swoim przyjacielem wra...

Liczba wyświetleń: 915

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Duża ryba / Big Fish
Gatunek: Przygodowe

Rok wydania: 2003

Opis: Film jest ekranizacj¹ powieœci Daniela Wallace'a "Big Fish: A Novel of Mythic Proportions". Opowiada ona historiê m³odego mê¿czyzny, Williama Blooma, który przed œmierci¹ swojego ojca Edwarda stara siê dowiedzi...

Liczba wyświetleń: 774

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Planeta małp / Planet of the Apes
Gatunek: Sci-fi

Rok wydania: 2001

Opis: Na stacji kosmicznej Oberon przeprowadza siê eksperymenty genetyczne na ma³pach naczelnych, a potem uczy np. sterowaæ pojazdami kosmicznymi. Leo Davidson uczy tego swoj¹ ma³pkê - szympansa Peryklesa. Jednak¿e p...

Liczba wyświetleń: 757

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
JeŸdziec bez głowy
Gatunek: Horror

Rok wydania: 2000

Opis: Akcja filmu JE¯DZIEC BEZ G£OWY, podobnie jak wydarzenia opisane w ksi¹¿ce Irvinga "The Legend of Sleepy Hollow", rozgrywa siê w 1799 roku. Oddaj¹c wiernie tajemniczy, pe³en przedziwnych zjawisk nastrój powieœci...

Liczba wyświetleń: 681

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Marsjanie atakują!
Gatunek: Sensacja

Rok wydania: 1996

Opis: Na niebie pojawiaj¹ siê pojazdy najeŸdŸców z kosmosu. Ziemian ogarnia panika. Prezydent Stanów Zjednoczonych nie wie, jaki garnitur za³o¿yæ na spotkanie z Marsjanami. Natomiast Marsha, pierwsza dama, kategorycz...

Liczba wyświetleń: 737

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Edward Nożycoręki
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 1990

Opis: W³aœciciel ogromnego zamczyska po³o¿onego na wzgórzu powo³uje do ¿ycia niezwyk³ego ch³opca - cyborga Edwarda. Edward, zamiast d³oni, ma no¿yczki, którymi niezwykle sprawnie siê pos³uguje. Jest prawdziwym artyst...

Liczba wyświetleń: 680

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Sok z żuka / Beetle Juice
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 1988

Opis: Co ma zrobiæ para sympatycznych, kochaj¹cych spokój duchów, kiedy ich dom w Nowej Anglii zostaje zajêty przez m³odych nowojorczyków? "Wezwijmy tego Beetlejuice" - decyduj¹. Tak wiêc kontaktuj¹ siê z niezale¿nym...

Liczba wyświetleń: 740

Dodane przez: Endriuk4
Średnia ocen:
Między Piekłem A Niebem / What Dreams May Come
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 1998

Opis: Jest to kolorowa historia mi³oœci dwojga ludzi którzy po œmierci zostaj¹ rozdzieleni.On trafia do raju,ona pope³niaj¹c samobójstwo trafia do piek³a.On nie mog¹c znieœæ jej utraty postanawia wyruszyæ do piek³a b...

Liczba wyświetleń: 710

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
List w butelce / Message in a Bottle
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 1999

Opis: Theresa Osborne (Robin Wright Penn) to m³oda, rozwiedziona kobieta, dla której liczy siê tylko syn Jason oraz praca w gazecie. Podczas samotnych wakacji znajduje nad brzegiem morza butelkê z listem mi³osnym, po...

Liczba wyświetleń: 678

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Œwiadectwo
Gatunek: Dokument

Rok wydania: 2008

Opis: Filmowa fabularno-dokumentalna opowieœæ o Janie Pawle II opowiedziana z punktu widzenia ksiêdza kardyna³a Stanis³awa Dziwisza. Towarzyszy³ on papie¿owi przez 40 lat, poczynaj¹c od Krakowa do œmierci Ojca Œwiête...

Liczba wyświetleń: 822

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Efekt Motyla 2 - The Butterfly Effect 2
Gatunek: Thriller

Rok wydania: 2006

Opis: Efekt Motyla 2 to film opowiadaj¹cy historiê Nicka Larsona, który wracaj¹c z wycieczki ze swoj¹ dziewczyn¹ i znajomymi ulega wypadkowi drogowemu. W wypadku gin¹ wszyscy oprócz samego Nicka, który nie mo¿e otrz¹...

Liczba wyświetleń: 567

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Next
Gatunek: Sensacja

Rok wydania: 2007

Opis: Pokazowy magik z Las Vegas - Chris Johnson - ma sekret, który go drêczy: widzi kilka minut przysz³oœci. Maj¹c doœæ badañ, które przeszed³ jako dziecko i zainteresowania rz¹du jego zdolnoœciami ukrywa sie w Vega...

Liczba wyświetleń: 650

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Postal
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2007

Opis: Film powsta³ na bazie s³awnej gry ‘Postal’. Akcja toczy siê w miasteczku Paradise. G³ówny bohater Dude mieszka razem ze swoj¹ olbrzymi¹ ¿on¹ w przyczepie. Kiedy myœli, ¿e upad³ na samo dno, rzeczy przybieraj¹ j...

Liczba wyświetleń: 697

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Zdarzenie / The Happening
Gatunek: Thriller

Rok wydania: 2008

Opis: Wszystko zaczyna siê nagle, bez ostrze¿enia - w ci¹gu kilku minut wielkie amerykañskie miasta ogarnia epidemia dziwnych, przera¿aj¹cych samobójstw. Co jest przyczyn¹ tak drastycznych zmian w ludzkich zachowania...

Liczba wyświetleń: 689

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
The House Bunny
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2008

Opis: Kiedy Shelly , króliczek Playboya zostaje wyrzucona z Rezydencji Playboya, nie ma siê gdzie podziaæ. Jednak dziejê siê tak dopóki nie przy³¹cza siê do dziewczyn z ¿eñskiego zgromadzenia "Zeta Tau Zeta". Cz³on...

Liczba wyświetleń: 550

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Redbelt
Gatunek: Sensacja

Rok wydania: 2008

Opis: Mistrz jiu-jitsu Mike Terry unika³ walk w ringu, a zamiast tego koncentrowa³ siê na prowadzeniu szko³y samoobrony w Los Angeles. Jego ¿ycie zmienia siê ca³kowicie za spraw¹ intrygi gwiazd kina i promotorów walk...

Liczba wyświetleń: 689

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Fracture / Słaby Punkt
Gatunek: Thriller

Rok wydania: 2007

Opis: Asystent prokuratora okrêgowego wpl¹tuje siê w skomplikowan¹ pogoñ za niedosz³ym zabójc¹ swojej ¿ony, który zosta³ wypuszczony z aresztu w wyniku formalnych uchybieñ. Okazuje siê, ¿e psychika Crawforda jest tak...

Liczba wyświetleń: 803

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Married Life
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2008

Opis: Umieszczony w latach czterdziestych dramat opowiada historiê ¿onatego mê¿czyzny, który zdradza ¿onê. Aby oszczêdziæ swojej ¿onie wstydu rozwodu, spiskuje zabójstwo kobiety

Liczba wyświetleń: 689

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Chłopaki też płaczą / Forgetting Sarah Marshall
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2008

Opis: Peter po rozstaniu ze swoj¹ dziewczyn¹ Sarah Marshall, wyje¿d¿a na Hawaje by zapomnieæ o wszystkim, co dotyczy jego by³ego zwi¹zku. Jednak Peterowi nie bêdzie dane zaznaæ spokoju, gdy¿ do tego samego kurortu na...

Liczba wyświetleń: 717

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Dziwne przypadki / Unnatural Causes
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2008

Opis: Jeden zazdrosny m¹¿. Jeden skorumpowany policjant. I jedna odwa¿na kobieta, która walczy o ¿ycie. Dziwne przypadki to pe³en zagadek i niespodziewanych zwrotów akcji thriller, z Tar¹ Reid w roli g³ównej Chorobl...

Liczba wyświetleń: 659

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Before the Devil Knows You're Dead
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2007

Opis: Dwaj bracia napadaj¹ na sklep jubilerski w³asnych rodziców. Skok jednak zupe³nie siê nie udaje, co wiêcej uruchamia on seriê zdarzeñ, która sk³óci rodzinê ze sob¹.

Liczba wyświetleń: 639

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Szeregowiec Ryan
Gatunek: Wojenny

Rok wydania: 1998

Opis: Pierwsze dni inwazji w Normandii, w czerwcu 1944 roku. Jeden z ¿o³nierzy zagin¹³ podczas operacji wojskowej. Dowódca pododdzia³u otrzymuje zadanie specjalne: wraz z oœmioma podw³adnymi ma przenikn¹æ na ty³y wro...

Liczba wyświetleń: 1045

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
License to Wed
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2007

Opis: Saddie i Ben to œwie¿o zarêczona para. Pragn¹ wzi¹æ œlub w rodzinnym, miejscowym koœciele. W rzeczywistoœci jednak nie jest to a¿ takie proste, bo aby powiedzieæ sobie sakramentalne tak, musz¹ najpierw przejœæ ...

Liczba wyświetleń: 617

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
December Boys
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2007

Opis: Film to oparta na powieœci Michaela Noonana o tym samym tytule historia, opowiadaj¹ca o grupie czterech sierot. Ka¿dy z przyjació³ urodzi³ siê w tym samym miesi¹cu. Pewnego razu opuszczaj¹ swój sierociniec i wy...

Liczba wyświetleń: 607

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Domino
Gatunek: Sensacja

Rok wydania: 2005

Opis: Film oparty jest na prawdziwej historii ¿ycia Domino Harvey. Córka aktora Laurence'a Harveya porzuca swoje dotychczasowe ¿ycie w œwiecie gwiazd Hollywoodu i zostaje ³owc¹ nagród.

Liczba wyświetleń: 615

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Władca Pierścionka/The Ring Thing
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2008

Opis: Bohater filmu Fryderyk pragnie oœwiadczyæ siê swojej szefowej podczas podró¿y s³u¿bowej. W trakcie próby w samolotowej toalecie wypada wraz z zarêczynowym pierœcionkiem gdzieœ nad Alpami. Trafia do dziwnego baj...

Liczba wyświetleń: 859

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Gwiezdne Wojny - Mroczne Widmo
Gatunek: Sci-fi

Rok wydania: 1999

Opis: "Star Wars: Episode I - The Phantom Menace" - opowiada historiê, która wydarzy³a siê na d³ugo przed zniszczeniem Gwiazdy Œmierci. Anakin Skywalker ma dopiero 9 lat i nie przeczuwa nawet, ¿e kiedyœ przyjdzie mu ...

Liczba wyświetleń: 1046

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Gwiezdne Wojny - Atak Klonów
Gatunek: Sci-fi

Rok wydania: 2002

Opis: Akcja filmu "Gwiezdne wojny: czêœæ II - Atak klonów" rozgrywa siê dziesiêæ lat po wydarzeniach ukazanych w "Mrocznym widmie". Republika nieuchronnie pogr¹¿a siê w chaosie. Zagro¿eniem dla istniej¹cego porz¹dku ...

Liczba wyświetleń: 841

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Gwiezdne Wojny - Zemsta Sithów
Gatunek: Sci-fi

Rok wydania: 2005

Opis: Koniec Wojny Klonów mia³ przynieœæ wytchnienie Republice, ale nawet mistrzowie Jedi byli w b³êdzie. Kanclerz Palpatine, gdy poczu³ siê bezpieczny og³asza siê Imperatorem. Okazuje siê ¿e ma on wielk¹ Moc, któr¹ ...

Liczba wyświetleń: 737

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Gwiezdne Wojny - Nowa Nadzieja
Gatunek: Sci-fi

Rok wydania: 1977

Opis: Rycerze Jedi zostali wytêpieni, a Imperium ¿elazn¹ rêka sprawuje rz¹dy nad ca³¹ galaktyk¹. Ma³a grupa Rebeliantów podejmuje walkê kradn¹c tajne plany najpotê¿niejszej broni Imperium - tzw. Gwiazdy Œmierci. Najb...

Liczba wyświetleń: 736

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Gwiezdne Wojny - Imperium Kontratakuje
Gatunek: Sci-fi

Rok wydania: 1980

Opis: Kolejna czêœæ Gwiezdnej Sagi opowiada o wydarzeniach tocz¹cych siê kilka lat po zniszczeniu pierwszej Gwiazdy Œmierci. Luke Skywalker i pozostali Rebelianci uciekaj¹ po ca³ej Galaktyce przed zakusami okrutnego ...

Liczba wyświetleń: 794

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Gwiezdne Wojny - Powrót Jedi
Gatunek: Sci-fi

Rok wydania: 1983

Opis: Trzecia czêœæ gwiezdnej sagi. Luke Skywalker jako rycerz Jedi trafia na dwór Jabby by uwolniæ Hana Solo. Grupa sprawdzonych wojowników wyrusza by zniszczyæ, bêd¹c¹ w budowie, Gwiazdê Œmierci.

Liczba wyświetleń: 677

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Park Jurajski 3 / Jurassic Park 3
Gatunek: Przygodowe

Rok wydania: 2001

Opis: ¯adna, ale to ¿adna z gwiazd œwiatowego kina nie zrobi³a tak trwa³ej i imponuj¹cej kariery, jak¹ ciesz¹ siê od oœmiu lat dinozaury, przepotworne stwory z zamierzch³ej przesz³oœci Ziemi.Pragn¹c zdobyæ fundusze n...

Liczba wyświetleń: 839

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Park Jurajski 2 / Jurassic Park 2
Gatunek: Przygodowe

Rok wydania: 1997

Opis: Minê³y cztery lata od likwidacji Parku Jurajskiego. Firmê Johna Hammonda przej¹³ jego siostrzeniec, Peter Ludlow. Od uczestników zdarzeñ na Isla Nublar kupiono milczenie. Jedynie doktor Ian Malcolm stara³ siê w...

Liczba wyświetleń: 749

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Szósty zmysł - The Sixth Sense
Gatunek: Thriller

Rok wydania: 1999

Opis: Psycholog odkrywa, ¿e jeden z jego pacjentów, oœmioletni ch³opiec, posiad³ niezwyk³y dar, który pozwala mu komunikowaæ siê z umar³ymi. Jak siê wkrótce oka¿e, nie ka¿dy dar natury jest b³ogos³awieñstwem......

Liczba wyświetleń: 660

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Władca Pierścieni: Dwie Wieże
Gatunek: Przygodowe

Rok wydania: 2002

Opis: Mrok gêstnieje nad œwiatem. Po rozpadzie dru¿yny cel misji staje siê coraz bardziej odleg³y. Frodo i Sam wêdruj¹ samotnie do Mordoru. Na ich drodze staje jednak Gollum, dawny w³aœciciel pierœcienia. Gandalf zwy...

Liczba wyświetleń: 860

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia
Gatunek: Przygodowe

Rok wydania: 2001

Opis: Wed³ug legendy istnieje Jeden pierœcieñ, dziêki któremu jego posiadacz zdobêdzie potêge nad œwiatem... Sauron, W³adca Ciemnoœci dowiaduje siê, ¿e pierœcieñ zosta³ znaleziony i znajduje siê w ma³ej wiosce Shire,...

Liczba wyświetleń: 1029

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Kosmiczny mecz / Space Jam
Gatunek: Animowane

Rok wydania: 1996

Opis: Do animowanej krainy Królika Bugsa i Kaczora Duffiego przybywaj¹ przybysze z obcej planety z zamiarem przejêcia w³adzy. Bugs proponuje pokojowe rozwi¹zanie sprawy poprzez ma³y mecz koszykówki z istotami pozorni...

Liczba wyświetleń: 1088

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Opowieści z Narnii: Lew, Czarownica i Stara Szafa
Gatunek: Przygodowe

Rok wydania: 2006

Opis: Wkroczcie do magicznego œwiata za spraw¹ tej niezwyk³ej przygody, zrealizowanej przez Walt Disney Pictures i Walden Media na podstawie ponadczasowej, uwielbianej na ca³ym œwiecie powieœci C.S. Lewisa. Dziêki o...

Liczba wyświetleń: 1009

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły
Gatunek: Przygodowe

Rok wydania: 2003

Opis: Akcja filmu rozgrywa siê w XVII wieku na Morzu Karaibskim. Gdy córka gubernatora Elizabeth Swann zostaje porwana przez piratów, na ratunek rusza jej przyjaciel z dzieciñstwa marz¹cy o ma³¿eñstwie z piêkn¹ dziew...

Liczba wyświetleń: 1153

Dodane przez: Endriuk4
Średnia ocen:
Piraci z Karaibów: Skrzynka umarlaka
Gatunek: Przygodowe

Rok wydania: 2006

Opis: Tym razem Kapitan Jack Sparrow (Johnny Depp) zostaje wpl¹tany w kolejn¹ sieæ niesamowitych intryg. Okazuje siê, ¿e Sparrow ma d³ug wobec legendarnego Daveya Jonesa, w³adcy oceanów, kapitana „Lataj¹cego Holendra...

Liczba wyświetleń: 834

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Œpiąca królewna
Gatunek: Animowane

Rok wydania: 1959

Opis: Cudowna animacja, osza³amiaj¹ca, stylizowana na œredniowiecze scenografia i nadzwyczajna muzyka Czajkowskiego po³¹czone z niezwyk³ym talentem artystów ze studia Walta Disneya czyni¹ z bajki o Œpi¹cej Królewnie ...

Liczba wyświetleń: 906

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Królewna Œnieżka i siedmiu krasnoludków
Gatunek: Animowane

Rok wydania: 1937

Opis: Film Walta Disneya z 1937 roku by³ pierwszym pe³nometra¿owym filmem animowanym. Teraz postanowiono go wznowiæ. Opowiada o losach Œnie¿ki, któr¹ z³a macocha postanowi³a zabiæ, poniewa¿ by³a o wiele piêkniejsza o...

Liczba wyświetleń: 845

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Kopciuszek
Gatunek: Animowane

Rok wydania: 1950

Opis: Disneyowska wersja baœni o Kopciuszku, nagrodzona Z³otym NiedŸwiedziem na festiwalu w Berlinie za najlepszy film w 1951 roku. Kopciuszek, piêkna dziewczyna, mieszka ze z³¹ macoch¹ i zawistnymi siostrami, które ...

Liczba wyświetleń: 733

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Szansa na sukces / Raise Your Voice
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2004

Opis: Film opowiada o zwyk³ej dziewczynie Terri Fletcher. Jej spokojne dotychczas ¿ycie zostaje zachwiane w momencie, gdy jej brat ginie w wypadku samochodowym. Wczeœniej jednak zapisuje swoj¹ ukochan¹ siostrê na let...

Liczba wyświetleń: 703

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Wielkie Nadzieje - Great Expectations
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 1998

Opis: Oœmioletni Finn wychowywany jest przez swoj¹ starsz¹ siostrê, Maggie, i wujka, Joe. Pewnego dnia ch³opiec spotyka jedenastoletni¹ Estellê. Jej piêkna twarz zapada mu w pamiêæ. Zaczyna rysowaæ jej portrety. Mija...

Liczba wyświetleń: 607

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Wyspa - The Island
Gatunek: Sci-fi

Rok wydania: 2005

Opis: Po³owa XXI wieku. Lincoln Six-Echo (Ewan McGregor) mieszka w utopijnym pañstwie, które ca³kowicie jest kontrolowane przez tamtejsze w³adze. Jego marzeniem jest dostaæ siê na tajemnicz¹ wyspê, która prawdopodobn...

Liczba wyświetleń: 707

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Tristan i Izolda Tristan & Isolde
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2006

Opis: Piêtnaœcie stuleci temu, po upadku Rzymu, nowy w³adca postanowi³ zjednoczyæ ludy Anglii do walki z irlandzkim najeŸdŸc¹. Jego najodwa¿niejszy rycerz Tristan (James Franco) wyruszy³ przeciw wrogowi, który odebra...

Liczba wyświetleń: 626

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
40 dni i 40 nocy / 40 Days and 40 Nights
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2002

Opis: Ostatni powa¿ny zwi¹zek Matta Sulilivana zakoñczy³ siê katastrof¹ i z³amanym sercem. Ch³opiêco przystojny, dwudziestokilkuletni projektant stron internetowych, Matt odkrywa, ¿e lekarstwo na ból rozstania mo¿e...

Liczba wyświetleń: 807

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Step Up : Taniec zmysłów
Gatunek: Sensacja

Rok wydania: 2006

Opis: Ka¿dy zas³uguje na szansê spe³nienia swoich marzeñ, ale niektórzy maj¹ j¹ tylko jedn¹. Tyler Gage (Channing Tatum) jest buntownikiem z gorszej czêœci Baltimore - i jedyn¹ rzecz¹ jak stoi pomiêdzy nim a jego nie...

Liczba wyświetleń: 929

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Lalka
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 1968

Opis: Adaptacja powieœci Boles³awa Prusa. Historia zamo¿nego kupca warszawskiego Stanis³awa Wokulskiego i jego mi³oœci do piêknej, lecz zubo¿a³ej arystokratki Izabeli £êckiej. Temu niszcz¹cemu uczuciu Wokulski podpor...

Liczba wyświetleń: 2470

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Wesele
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 1972

Opis: Akcja filmu zaczyna siê od wyjazdu orszaku weselnego sprzed koœcio³a Mariackiego. Nastêpnie, mijaj¹c okoliczne wsie, kawalkada dociera do domu Gospodarza. Rozpoczyna siê wesele Pana M³odego, który jest inteli...

Liczba wyświetleń: 708

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Złoty kompas / The Golden Compass
Gatunek: Animowane

Rok wydania: 2007

Opis: W niezwyk³ym równoleg³ym œwiecie, gdzie czarownice szybuj¹ po niebie, a niedŸwiedzie polarne rz¹dz¹ Pó³noc¹, pewna dziewczynka zosta³a wybrana, aby zadecydowaæ o losach wszechœwiata. Kiedy Lyra Belacqua staje...

Liczba wyświetleń: 1028

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Ghost Town
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2008

Opis: Bertram Pincus to cz³owiek, którego zachowanie w stosunku do innych ludzi pozostawia wiele do ¿yczenia. Niespodziewanie podczas rutynowej operacji umiera i po 7 minutach cudownie o¿ywa. Odkrywa niespodziewany d...

Liczba wyświetleń: 639

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Ostrov / Wyspa
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2006

Opis: Film opowiada historiê cz³owieka, który w m³odoœci, podczas II wojny œwiatowej, w nadziei na uratowanie w³asnego ¿ycia, na rozkaz Niemców, zabija swojego prze³o¿onego - szypra Tichona. Jednak hitlerowcy wysad...

Liczba wyświetleń: 864

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Wieczny Student
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2002

Opis: Historia Vana Wildera, idola i beniaminka uniwersyteckiego kampusu. Zajmuje go ju¿ od siedmiu upojnych lat. Jednak nie jest to efekt pora¿ki naukowej lecz wypracowanego planu. To co go interesuje to s³awa organ...

Liczba wyświetleń: 686

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Wieczny Student 2
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2006

Opis: Sequel komedii z 2002 roku. Tym razem historia skupia siê na studencie Taj Mahal Badalandabad, znanym z pierwszej czêœci. Taj (Kal Penn) wyje¿d¿a do Anglii na presti¿owy uniwersytet Oxford, aby kontynuowaæ "nau...

Liczba wyświetleń: 693

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Płytki facet - Shallow Hal
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2001

Opis: Najnowsza komedia braci Farelly, twórców "Sposobu na blondynkê" oraz "Ja, Irena i ja". Tytu³owy Hal (Jack Black - "Przeboje i podboje") jest p³ytkim facetem, który ocenia innych po pozorach, a w kobietach widzi...

Liczba wyświetleń: 693

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
60 sekund
Gatunek: Sensacja

Rok wydania: 2000

Opis: Randall potrafi w ci¹gu 60 sekund ukraœæ ka¿dy samochód. Nie powstrzymaj¹ go ¿adne zamki ani alarmy. Postanowi³ jednak rozpocz¹æ nowe, mniej niebezpieczne ¿ycie. Niestety jego m³odszy brat pakuje siê w k³opoty ...

Liczba wyświetleń: 931

Dodane przez: Endriuk4
Średnia ocen:
Pianista - The Pianist
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2002

Opis: Pianista to historia W³adys³awa Szpilmana, znakomitego pianisty i kompozytora. Rozpoczyna siê we wrzeœniu 1939 roku, gdy w Polskim Radiu 28-letni Szpilman gra pod bombami nokturn cis-moll Chopina. Po wkroczeniu...

Liczba wyświetleń: 741

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Anakondy: Polowanie na Krwawą Orchideę
Gatunek: Przygodowe

Rok wydania: 2004

Opis: W dzikiej i niedostêpnej d¿ungli Borneo roœnie niezmiernie rzadki okaz kwiatu - krwawa orchidea', na bazie której wytwarza siê serum zapewniaj¹ce cz³owiekowi wieczn¹ m³odoœæ. Taka roœlina to silny magnes dla wi...

Liczba wyświetleń: 877

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
El Cantante
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2007

Opis: Historia ¿ycia króla salsy, najwiêkszego hiszpañskiego piosenkarza lat 70 XX w, Hectora Lavoe. Jego s³uchacze kochali go za niesamowity, kryszta³owy g³os i ogromne zdolnoœci do improwizacji. Uzale¿ni³ siê od he...

Liczba wyświetleń: 602

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Kevin sam w domu / Home Alone
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 1990

Opis: Rodzina McCallisterów zamierza spêdziæ Œwieta Bo¿ego Narodzenia we Francji. Niestety w dzieñ wyjazdu omal nie spoŸnili siê na samolot. W wyniku ma³ego zamieszania, tylko jednego zapomnieli ze sob¹ zabraæ... KEV...

Liczba wyświetleń: 1090

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Łowca jeleni / The Deer Hunter
Gatunek: Wojenny

Rok wydania: 1978

Opis: Michael, Steven i Nick to m³odzi pracownicy fabryki w Pensylwanii, którzy dostaj¹ powo³anie do wojska, na wojnê w Wietnamie. Jeszcze przed wyjazdem Steven poœlubia ciê¿arn¹ Angelê, ich przyjêcie œlubne jest za ...

Liczba wyświetleń: 1112

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Ed Wood
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 1994

Opis: Ed Wood, re¿yser, scenarzysta, producent i aktor, zyska³ przez wszystkich krytyków USA dwuznaczn¹ s³awê najgorszego re¿ysera wszechczasów seri¹ tandetnych horrorów i filmów science fiction zrealizowanych przede...

Liczba wyświetleń: 596

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Wichry namiętności / Legends of the Fall
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 1994

Opis: Pu³kownik William Ludlow (Anthony Hopkins) ¿yje na rancho na zapomnianej przez ludzi ziemi u podnó¿a Gor Montana, gdzie wychowuje swych trzech synów z dala od okrutnych i krwawych wojen z Indianami. Alfred (Ai...

Liczba wyświetleń: 744

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Niebo nad Berlinem / Wings of Desire
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 1987

Opis: Film ten opowiada historiê o dwóch anio³ach wêdruj¹cych po powojennym Berlinie. Niewidzialni dla ludzi nios¹ pomoc wszystkim napotykanym samotnym i przygnêbionym duszom. W koñcu, po wielu wiekach, jednemu z ani...

Liczba wyświetleń: 580

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Zakochana Jane / Becoming Jane
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2007

Opis: Historia mi³osna m³odej Jane Austen, która sta³a siê inspiracj¹ do napisania "Dumy i uprzedzenia" i "Rozwa¿nej i romantycznej". Jane Austen wierzy w mi³oœæ. Jej rodzice oczekuj¹ jednak od niej, ¿eby wysz³a za m...

Liczba wyświetleń: 728

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Mansfield Park
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2007

Opis: Fanny Price, od dzieciñstwa mieszkaj¹ca u bogatych krewnych, od dawna kocha siê w swoim kuzynie, Edmundzie Bertramie. Gdy jednak w s¹siedztwie pojawiaj¹ siê Mary i Henry Crawfordowie, Edmund zakochuje siê w Mar...

Liczba wyświetleń: 580

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Beethoven
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 1992

Opis: Uroczy szczeniak o imieniu Beethoven ucieka przed œcigaj¹cymi go ³owcami psów i trafia do domu pañstwa Newtonów, rodziny jakich wiele. Wkrótce wyrasta na ogromnego, rozbrykanego bernardyna, który nade wszystko ...

Liczba wyświetleń: 643

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Spider-Man, Spiderman
Gatunek: Sci-fi

Rok wydania: 2002

Opis: Przeciêtny nastolatek, Peter Parker (Tobey Maguire) przeistacza siê w superbohatera pod wp³ywem uk¹szenia przez radioaktywnego paj¹ka. Kiedy jego ukochany wuj zostaje brutalnie zamordowany przez w³amywaczy, P...

Liczba wyświetleń: 684

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Spider-Man 2 (Spiderman 2)
Gatunek: Sci-fi

Rok wydania: 2004

Opis: Tym razem przeniesiony z komiksu na kinowy ekran bohater ma ciê¿ki okres. Jego podwójne ¿ycie jako Cz³owiek Paj¹k ma niszcz¹cy wp³yw na cywilne ¿ycie Petera. Minone wydarzenia doprowadzaj¹ Parker'a do decyzji p...

Liczba wyświetleń: 649

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Człowiek pająk 3 / Spiderman 3
Gatunek: Sci-fi

Rok wydania: 2007

Opis: Peter Parker odnajduje równowagê miêdzy swoimi uczuciami do Mary Jane a obowi¹zkami superbohatera. Na horyzoncie gromadz¹ siê jednak czarne chmury. Kostium Petera zmienia kolor na czarny a jego moc staje siê je...

Liczba wyświetleń: 953

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
A Christmas Carol / Opowieśæ Wigilijna
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 1999

Opis: Opowieœæ Wigilijna Charlesa Dickensa to chyba najczêœciej ekranizowana historia œwi¹teczna. Ten filmn jest zrobiony jak nigdy dot¹d. Wprowadza nas w spania³y tajemniczy klimat. Stary Scrooge w noc wigilijn¹ pos...

Liczba wyświetleń: 898

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Now and Then / Koniec Niewinności
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 1995

Opis: Roberta, Chrissy, Teeny i Samantha spotykaj¹ siê w domu jednej z nich. Chrissy informuje przyjació³ki, ¿e spodziewa siê dziecka. Trzydziestoletnie ju¿ panie wracaj¹ wspomnieniami do lat dzieciñstwa, jak to wspó...

Liczba wyświetleń: 786

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
To My
Gatunek: Sensacja

Rok wydania: 2000

Opis: Matura - dla wielu najwa¿niejszy moment w ¿yciu. Sprawdzian wiedzy nie zawsze jednak idzie z parze z dojrza³oœci¹ ¿yciow¹. Dla bohaterów filmu "To my" przygotowanie do egzaminu to czas podejmowania wa¿nych krok...

Liczba wyświetleń: 647

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Tylko Taniec / Just Dance
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2008

Opis: Lauryn, dziewczyna z miasteczka w Indianie, wyje¿d¿a do Chicago, by uczyæ siê w s³ynnej Szkole Muzyki i Tañca. Niestety nie dostaje siê i wpada w k³opoty, a¿ w koñcu podejmuje pracê w klubie wystawiaj¹cym burle...

Liczba wyświetleń: 757

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Plan doskonały / Inside Man
Gatunek: Thriller

Rok wydania: 2006

Opis: Plan doskona³y to pasjonuj¹ca opowieœæ o rozgrywce miêdzy dwoma mê¿czyznami, doœwiadczonym oficerem policji Frazierem (Denzel Washington) i piekielnie inteligentnym w³amywaczem, Daltonem (Clive Owen), który z...

Liczba wyświetleń: 739

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
25 godzina / 25th hour
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2002

Opis: Monty Brogan zostaje skazany na siedem lat wiêzienia za handel narkotykami i postanawia uczciæ ostatnie chwile na wolnoœci spêdzaj¹c szalon¹ noc z przyjació³mi...

Liczba wyświetleń: 641

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Œlepy zaułek / Clockers
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 1995

Opis: Film ten oparty jest na bestsellerowej powieœci Richarda Price'a. Opowiada o ¿yciu ludzi w jednej z murzyñskich dzielnic Nowego Jorku. Jeden z g³ównych bohaterów - 16-letni Strike - zajmuje siê handlem narkotyk...

Liczba wyświetleń: 780

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Rób co należy / Do the Right Thing
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 1989

Opis: Akcja filmu rozgrywa siê w czarnym gettcie nowojorskiego Brooklynu. W okolicy znajduje siê sklep warzywny prowadzony przez Koreañczyków i pizzeria Sala, w³oskiego emigranta. Jest najgorêtszy dzieñ lata. Narasta...

Liczba wyświetleń: 745

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Lucky Luke na Dzikim Zachodzie
Gatunek: Animowane

Rok wydania: 2007

Opis: Nowy Jork, rok 1855. Grupa pionierów w ci¹gu 80 dni musi dotrzeæ do Kalifornii, by osiedliæ siê na przyznanych im terenach. W podró¿y na Zachód pomaga im nieustraszony stró¿ prawa, Lucky Luke. Tymczasem banda D...

Liczba wyświetleń: 732

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Pidżama party / Sleepover
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2004

Opis: 14-letnia Julie Corky i jej trzy najlepsze przyjació³ki: Hannah, Farrah i Yancy spêdzaj¹ ostatnie wakacje przed rozpoczêciem nauki w szkole œredniej. Poniewa¿ Hannah przeprowadza siê z rodzin¹ do Vancouver, k...

Liczba wyświetleń: 825

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
The Contract
Gatunek: Thriller

Rok wydania: 2006

Opis: Film opowiada historiê Ray'a Keene'a, ojca, który stara siê odbudowaæ swój dobry wizerunek w oczach syna, próbuj¹c jednoczeœnie doprowadziæ przed oblicze sprawiedliwoœci Cordella - œwiatowej klasy zabójcê. Ray ...

Liczba wyświetleń: 652

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Totalny kataklizm / Disaster Movie
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2008

Opis: Film œledzi komiczne i absurdalne perypetie grupy dwudziestoparolatków, próbuj¹cych przetrwaæ kolejne katastrofy i klêski ¿ywio³owe; deszcze meteorytów, tornada, trzêsienia ziemi i inne kataklizmy. Gdy Jason F...

Liczba wyświetleń: 716

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Gwiezdny Pył / Stardust
Gatunek: Przygodowe

Rok wydania: 2007

Opis: Akcja "Gwiezdnego py³u" rozpoczyna siê w wiosce Mur, gdzie ¿ycie toczy siê od lat w ten sam jednostajny sposób. Mur graniczy z Krain¹ Czarów, do której wieœniacy dostaæ mog¹ siê przez otwór w murze podczas odby...

Liczba wyświetleń: 843

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Blow
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2001

Opis: Oparta na autentycznych wydarzeniach historia Georga Jung'a. Pod koniec lat 70-tych Jung trafi³ do wiêzienia za posiadanie marihuany. Po krótkim pobycie za kratkami w wczesnych latach 80-tych podj¹³ siê wprowad...

Liczba wyświetleń: 629

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Smakosz 2 / Jeepers Creepers II
Gatunek: Horror

Rok wydania: 2003

Opis: Tytu³owym ''smakoszem'' jest bestia (coœ jakby pó³ cz³owieka, pó³ nietoperza) o doœæ osobliwych zwyczajach: co 23 lata budzi siê, nastêpnie przez 23 dni zajada schwytanymi przez siebie ludŸmi (wypruwaj¹c z ich ...

Liczba wyświetleń: 827

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Smakosz / Jeepers Creepers
Gatunek: Horror

Rok wydania: 2001

Opis: ...Pytanie, które byæ mo¿e zechcesz sobie po obejrzeniu tego filmu postawiæ brzmi: "Co ciê gryzie"?... Trish Darry s¹ rodzeñstwem. W³aœnie wracaj¹ do domu swoim starym samochodem, gdy spotykaj¹ na swej drodze ...

Liczba wyświetleń: 733

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Dziedziczki / Material Girls
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2006

Opis: Dla Ava'y i Tanzie Marchetta'y, ¿ycie jest jak: jazda na kolejce górskiej, dobra zabawa, s³odcy faceci oraz cudowne ubrania i makija¿. 'Celebutantes', który zosta³ za³o¿ony przez ich ojca, to multi-milionowe im...

Liczba wyświetleń: 700

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Nowy Jork, nowa miłośæ / New York Minute
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2004

Opis: Siostry Ryan jad¹ do Nowego Yorku. Jane (Ashley Olsen) pragnie dostaæ siê na uniwersytet, natomiast Roxy (Mary-Kate) ma inne plany. Szalona dziewczyna marzy aby zobaczyæ swoj¹ ulubion¹ kapelê Simple Plan, a prz...

Liczba wyświetleń: 722

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Lucky Luke / Dalton, Les
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2004

Opis: Joe i Avarell, najstarszy i najm³odszy z braci Daltonów, bandy najg³upszych rabusi na Dzikim Zachodzie, maj¹ wielki problem. Ich ubóstwiana mama nie mo¿e ju¿ znieœæ nieudolnoœci swoich synów, nale¿y j¹ zatem cz...

Liczba wyświetleń: 662

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Ona mnie nienawidzi / She Hate Me
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2004

Opis: Pewien biolog, absolwent Harvardu, zwolniony zostaje z pracy, poniewa¿ nie odnosi³ siê z szacunkiem do swoich szefów. Aby zarobiæ na ¿ycie, ch³opak zajmuje siê zap³adnianiem wysoko postawionych lesbijek, które ...

Liczba wyświetleń: 632

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Ciekawy przypadek Benjamina Buttona
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2008

Opis: Opowieœæ o cz³owieku, który przychodzi na œwiat jako 80-latek i stopniowo m³odnieje. O cz³owieku, który - podobnie jak my wszyscy - nie potrafi zatrzymaæ up³ywu czasu. Jego osobist¹ historiê, osadzon¹ w Nowym O...

Liczba wyświetleń: 674

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Gra o honor / He Got Game
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 1998

Opis: Opowieœæ zaczyna siê w wiêzieniu, gdzie Jake Shuttlesworth odsiaduje wyrok za przestêpstwo pope³nione szeœæ lat wczeœniej. Nied³ugo potem wychodzi na warunkowe zwolnienie. Wkrótce okazuje siê jednak, ¿e cen¹ je...

Liczba wyświetleń: 659

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Plan doskonały / Inside Man
Gatunek: Sensacja

Rok wydania: 2006

Opis: Plan doskona³y to pasjonuj¹ca opowieœæ o rozgrywce miêdzy dwoma mê¿czyznami, doœwiadczonym oficerem policji Frazierem (Denzel Washington) i piekielnie inteligentnym w³amywaczem, Daltonem (Clive Owen), który zap...

Liczba wyświetleń: 764

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Opór / Defiance
Gatunek: Wojenny

Rok wydania: 2008

Opis: Zrealizowana z imponuj¹cym rozmachem opowieœæ o ¿ydowskich partyzantach walcz¹cych podczas II Wojny Œwiatowej w lasach Puszczy Nalibockiej, na terenie dzisiejszej Bia³orusi. Przez kilka lat z powodzeniem wymyka...

Liczba wyświetleń: 927

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Dziewczyna mojego kumpla / My Best Friend's Girl
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2008

Opis: Tank (Dane Cook) jest zwyk³ym facetem z niezwyk³ym zawodem. Zajmuje siê on namawianiem by³ych dziewczyn swoich zleceniodawców do tego, by te powróci³y do swoich ex-partnerów. Problem zaczyna pojawiaæ siê wtedy,...

Liczba wyświetleń: 747

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Appaloosa
Gatunek: Wojenny

Rok wydania: 2008

Opis: Dwóch rewolwerowców Virgil Cole i Everett Hitch przyje¿d¿a do ma³ego miasta Appalosa. Maj¹ stawiæ czo³a terroryzuj¹cemu mieszkañców Randallowi Bragg. Wszystko ju¿ zaczyna uk³adaæ siê wed³ug z góry ustalonego pl...

Liczba wyświetleń: 739

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Droga do szczęścia / Revolutionary Road
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2008

Opis: Akcja filmu rozgrywa siê w po³owie lat 50. dwudziestego wieku. G³ówni bohaterowie to z pozoru szczêœliwe ma³¿eñstwo wychowuj¹ce dwójkê dzieci. Oboje s¹ schwytani w pu³apkê swoich prawdziwych uczuæ i pragnieñ, k...

Liczba wyświetleń: 681

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Wielki Stach / Big Stan
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2007

Opis: Stan (Rob Schneider), tchórzliwy typ po piêædziesi¹tce, wpada w panikê, kiedy dowiaduje siê, ¿e trafi do pud³a za defraudacjê. Perspektywa d³ugich lat w wiêzieniu sk³ania go do podjêcia nauki - wschodnich sztuk...

Liczba wyświetleń: 752

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Płatny zabójca / The Contract Killer
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 1998

Opis: Rodzina zamordowanego bossa japoñskiej Yakuzy chce dopaœæ mordercê, który poci¹gn¹³ za spust. Dzia³aj¹cy zwykle w pojedynkê p³atny zabójca Jet Li - Poca³unek Smoka, Romeo musi umrzeæ, us³yszawszy o wysokiej na...

Liczba wyświetleń: 769

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Moulin Rouge
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2001

Opis: Koniec XIX w. Klub Moulin Rouge uwa¿any jest za jedno z najbardziej œmia³ych miejsc na œwiecie. To tu co wieczór spotykaj¹ siê najbogatsi panowie aby popatrzeæ na urocze tancerki i oderwaæ siê od szarego, codzi...

Liczba wyświetleń: 640

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Z Archiwum X: Pokonaæ Przyszłośæ
Gatunek: Sci-fi

Rok wydania: 1998

Opis: Film sensacyjny, nawi¹zuj¹cy do popularnego serialu telewizyjnego. Dwaj agenci FBI przeszukuj¹ budynek swej firmy, w którym zosta³a pod³o¿ona bomba. Mimo ich wysi³ków dochodzi do eksplozji. Po jakimœ czasie a...

Liczba wyświetleń: 640

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Otello / Othello
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 1995

Opis: Ekranizacja jednego z najwybitniejszych dramatów Williama Szekspira. Jagon, ura¿ony w swych ambicjach ¿o³nierz, który cieszy siê mniejsz¹ ³ask¹ w³adcy ni¿ Otello, mauretañski kapitan wojsk weneckich infromuje s...

Liczba wyświetleń: 709

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Taniec ostatniej szansy / How She Move
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2007

Opis: Szesnastoletnia Reya uczy³a siê w prywatnym liceum. Po tragicznej œmierci siostry jest zmuszona, zacz¹æ naukê w zwyk³ej publicznej szkole. Na samym pocz¹tku œrodowisko nie jest dla niej przyjazne, ale z czasem ...

Liczba wyświetleń: 614

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Taniec umarłych / Dance of the dead
Gatunek: Horror

Rok wydania: 2008

Opis: W niedalekiej przysz³oœci, w œwiecie po wybuchu nuklearnym nieliczni, którzy przetrwali staraj¹ siê prowadziæ z pozoru normalne ¿ycie, wœród zniszczenia i przemocy. Peggy, niewinna dziewczyna, ¿yje i pracuje w ...

Liczba wyświetleń: 583

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Casino Royale / James Bond 007
Gatunek: Sensacja

Rok wydania: 2006

Opis: Film Casino Royale, opowiada o pierwszym zadaniu Jamesa Bonda, które ma wykonac jako agent o statusie 00, czyli z uprawnieniami do zabijania. Ta misja zaprowadzi Bonda w tak egzotyczne miejsca jak Madagaskar i ...

Liczba wyświetleń: 1018

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Transporter 2
Gatunek: Sensacja

Rok wydania: 2005

Opis: Kontynuacja "Transportera", filmu o agencie s³u¿b specjalnych, który zarabia na ¿ycie dostarczaj¹c na zlecenie dowolny ³adunek pod wskazany adres. W pierwszym filmie Frank Martin (Jason Statham) mieszka³ i prac...

Liczba wyświetleń: 862

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Uprowadzenie Agaty
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 1993

Opis: "Uprowadzenie Agaty" to historia luŸno nawi¹zuj¹ca do g³oœnej ucieczki Macieja Malisiewicza i Moniki, córki Andrzeja Kerna, ówczesnego wicemarsza³ka Sejmu. Cygan ucieka z wiêzienia. Wkrótce poznaje 16-letni¹ có...

Liczba wyświetleń: 612

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Bez limitu prędkości / Autobahnraser
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2004

Opis: Policjant Karl-Heinz ma szansê wykazaæ siê w akcji maj¹cej na celu rozpracowanie i schwytanie gangu z³odziei samochodów. Niestety, jego udzia³ wypada tak mizernie, ¿e szef przenosi go do drogówki. Wydaje siê, ¿...

Liczba wyświetleń: 664

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Dinozaur / Dinosaur
Gatunek: Animowane

Rok wydania: 2000

Opis: Zrealizowana w wytwórni Disneya opowieœæ, rozgrywaj¹ca siê na Ziemi 65 milionów lat temu, gdy na naszej planecie królowa³y prehistoryczne olbrzymy -dinozaury. Pe³na niezwyk³oœci historia prezentuje losy m³odego...

Liczba wyświetleń: 975

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Imię róży / Name of the Rose
Gatunek: Dokument

Rok wydania: 1986

Opis: Rzecz siê dzieje w 1347 roku. Po tajemniczej œmierci zakonnika, w dominikañskim klasztorze wybucha wsród braci panika, strach przed nadchodz¹c¹ apokalips¹. Aby uspokoiæ przera¿onych mnichów opat prosi o pomoc p...

Liczba wyświetleń: 1513

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Rozważni i romantyczni - Klub miłośników Jane Austen
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2007

Opis: Szeœcioro cz³onków klubu czytelniczego, szeœæ ksi¹¿ek Jane Austen, szeœæ splecionych ze sob¹ w¹tków rozgrywaj¹cych siê w ci¹gu szeœciu miesiêcy, a to wszystko w scenerii ¿yj¹cego w szalonym tempie miasta Sacram...

Liczba wyświetleń: 479

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Czekolada / Chocolat
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2000

Opis: Rok 1960, ma³e miasteczko we Francji. Vianne Rocher z córk¹ przenosz¹ siê do miasteczka i otwieraj¹ sklep z czekolad¹. Burmistrz miasta nie mo¿e pogodziæ siê z pozycj¹ przybyszki i robi wszystko, by jej zaszkod...

Liczba wyświetleń: 678

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Marzyciel - Finding Neverland
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2004

Opis: "Marzyciel" to opowieœæ dla doros³ych o doros³ych, którzy odkryli w sobie dzieciêc¹ wra¿liwoœæ. Pisarz (Johnny Depp) u szczytu literackiej kariery szuka natchnienia do pracy nad now¹ ksi¹¿k¹. Spotkanie czaruj¹c...

Liczba wyświetleń: 560

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Honey
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2006

Opis: Historia Honey, która pragnie za wszelk¹ cenê wyrwaæ siê ze slumsów i zostaæ profesjonaln¹ choreografk¹. Jej kariera staje jednak pod znakiem zapytania, kiedy nie chce spotykaæ siê z szefem studia dla którego p...

Liczba wyświetleń: 500

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Blizna 3D / The Scar 3D
Gatunek: Horror

Rok wydania: 2008

Opis: Horror na Halloween, który w kinach wyposa¿onych w projektory cyfrowe wyœwietlany bêdzie w wersji trójwymiarowej 3D. Ma³e amerykañskie miasteczko. Szesnaœcie lat po tym, jak m³oda dziewczyna zabi³a pracownika m...

Liczba wyświetleń: 863

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Duch Miasta / The Spirit
Gatunek: Sensacja

Rok wydania: 2008

Opis: G³ównym bohaterem jest detektyw Denny Colt, który oficjalnie uznany zosta³ za zmar³ego. Colt na miejsce swojej kryjówki wybiera cmentarz Central City, pod os³on¹ nocy, zamaskowany przemierza ulice miasta walcz¹...

Liczba wyświetleń: 649

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Resident Evil: Degeneration
Gatunek: Sensacja

Rok wydania: 2008

Opis: Akcja “Resident Evil: Degeneration” dzieje siê 7 lat po wydarzeniach w Raccoon City na amerykañskim lotnisku. Ktoœ lub coœ spowodowa³o ponowny wybuch epidemii, której objawem jest mutacja ludzi w ¿ywe trupy. Le...

Liczba wyświetleń: 545

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Dead Like Me: Life After Death
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2009

Opis: Po odejœciu Rube Sofera, Cameron Kane przejmuje dowództwo nad grup¹ ¿niwiarzy. Jest on sprtnym biznesmenem, który swój "drugi" zawód wykorzystuje dla w³asnych korzyœci. Nastêpuje chaos i objawia najgorsze w pij...

Liczba wyświetleń: 513

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Boisko bezdomnych
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2008

Opis: Ksi¹dz, Kosmonauta, Minister, Wariat, Górnik, Rolnik i facet z wyrokiem... Co mo¿e ich ³¹czyæ? Na razie miejsce zamieszkania - Dworzec Centralny. Wkrótce do³¹czy do nich by³y pi³karz reprezentacji Polski, kt...

Liczba wyświetleń: 628

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Slumdog Millionaire / Slumdog - Milioner z ulicy
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2008

Opis: Oto Jamal Malik, 18-letni ch³opak ze slumsów Bombaju. Poznajemy go w chwili, gdy ma przed sob¹ fina³owe pytanie w teleturnieju "Milionerzy". Program w³aœnie siê skoñczy³, ostatnie pytanie paœæ ma nazajutrz, a M...

Liczba wyświetleń: 543

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Kill Theory
Gatunek: Thriller

Rok wydania: 2009

Opis: Grupa bliskich sobie przyjació³ odwiedza odleg³y wczasowy dom, by œwiêtowaæ uroczystoœæ wrêczenia œwiadectw. Podczas celebrowania, zostaj¹ wepchniêci w przera¿aj¹cy test, przez tajemniczego mordercê, który zmus...

Liczba wyświetleń: 552

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Krwawa uczta III / Feast 3: The Happy Finish
Gatunek: Horror

Rok wydania: 2009

Opis: "Feast 3" jest bezpoœredni¹ kontynuacj¹ drugiej czêœci, bohaterowie którzy prze¿yli ostatni atak potworów, musz¹ przygotowaæ siê na kolejny, jeszcze bardziej krwawy. Niespodziewanie uzyskuj¹ pomoc od mistrza ...

Liczba wyświetleń: 547

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Without a Paddle: Nature's Calling
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2009

Opis: Zach i Ben zawsze byli najlepszymi kumplami. Wspólnie przeszli przez wiele opresji zawsze wychodz¹c z nich z podniesionym czo³em. Na studiach ich drogi nieco siê rozchodz¹. Zach dalej lubi wpadaæ w k³opoty, a B...

Liczba wyświetleń: 694

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Wojenny biznes / War Inc.
Gatunek: Sensacja

Rok wydania: 2008

Opis: Akcja filmu dzieje siê w przysz³oœci w fikcyjnym kraju - Turagistanie. Turagistan opanowuj¹ zamieszki po przejêciu w nim w³adzy przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. Aby zabiæ ministra z Bliskiego Wschodu (Ben...

Liczba wyświetleń: 638

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
The Lodger / Lokator
Gatunek: Thriller

Rok wydania: 2009

Opis: Doœwiadczony detektyw bada trop bezwzglêdnego mordercy czyhaj¹cego na prostytutki pracuj¹ce przy Sunset Strip w Zachodnim Hollywood. Makabryczne praktyki zabójcy przypominaj¹ s³ynne zbrodni nigdy nie z³apanego,...

Liczba wyświetleń: 569

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
W sieci kłamstw / Body of Lies
Gatunek: Sensacja

Rok wydania: 2008

Opis: Gdy CIA dowiaduje siê, ¿e wysoki rang¹ cz³onek organizacji terrorystycznej Al-Kaida planuje zamachy przeciwko USA, werbuje by³ego, rannego kiedyœ w Iraku dziennikarza (Leonardo DiCaprio) i wysy³a go na Bliski W...

Liczba wyświetleń: 694

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
18 Year Old Virgin
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2009

Opis: Kolejny film z serii "jak straciæ swoje dziewictwo". Bohaterk¹ jest pewna 18-letnia dziewczyna, która za wszelk¹ cenê chce staæ siê kobiet¹ zanim skoñczy szko³ê. Jak siê oka¿e dla bohaterki ³atwiej jest coœ ...

Liczba wyświetleń: 719

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Friday the 13th / Piątek trzynastego
Gatunek: Horror

Rok wydania: 2009

Opis: Remake klasycznego horroru pt. "Pi¹tek trzynastego" z 1980 roku. Whitney (Amanda Righetti), Clay (Jared Padalecki), Mike (Nick Mennell), Jenna (Danielle Panabaker) i Trent (Travis Van Winkle) to m³odzi ludzie k...

Liczba wyświetleń: 769

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
The Wrestler
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2008

Opis: Randy „The Ramie” Robinson (Mickey Rourke) jest zapaœnikiem, mistrzem wrestlingu, którego spektakularn¹ karierê przerwa³ zawa³ serca. Po latach zaniedbañ usi³uje u³o¿yæ sobie ¿ycie na nowo. Wi¹¿e siê ze stripti...

Liczba wyświetleń: 587

Dodane przez: Justin Chadwick